principieel voor een betere wereld

Samen met ons team, telers, leveranciers en jou als klant werken we aan een voedselketen waarin alles klopt. Door samen goed te kiezen, veranderen we de wereld. Bord voor bord, karretje voor karretje, mandje voor mandje. Bij Ekoplaza gaan de principiële keuzes die we maken áltijd vóór het commerciële belang. Wij veranderen onze principes niet. Ook niet een beetje.ekoplaza-biologisch-eu-keurmerk

Bij Ekoplaza is alles biologisch

Biologisch? Ja, natuurlijk. Alles in onze schappen is gegarandeerd biologisch én bevat het Europees biologisch keurmerk. Uitgezonderd van de producten die niet biologisch te certificeren zijn. Zoals water, zout en producten uit de zee. Bij deze producten werken we met onafhankelijke instanties die ons inkoopbeleid en leveranciers toetsen.

Als je biologisch koopt, wil je zeker weten dat er is voldaan aan bepaalde eisen. EU-bio staat voor een alomvattende aanpak om landbouw en voedselproductie op alle aspecten van mens, dier en milieu in balans te brengen. Door te kiezen voor biologisch, hoef je dus niet te kiezen voor één van deze facetten, maar doe je het op al deze fronten goed.

Dus is bij ons alles luchtvrachtvrij

Wij vinden dat het afgelopen moet zijn met luchtvracht voor voedingsmiddelen. Daarom is het Ekoplaza assortiment sinds 1 juni 2023 helemaal luchtvrachtvrij. Door zo veel mogelijk te kiezen voor groente en fruit van dichtbij voorkomen we onnodige voedselkilometers en stimuleren we de Nederlandse landbouw om biologisch te (blijven) produceren. Ook gewassen die uit Nederland zijn verdwenen halen we weer terug. Daarmee verminderen we niet alleen voedselkilometers, maar geven we ook dieren en planten die zich hier thuis voelen hun natuurlijke habitat terug. Soms kan het niet anders dan van ver weg: bananen, mango’s of kiwi’s groeien immers niet in Nederland. In dat geval zorgen wij ervoor dat we de lokale boeren kennen, een korte keten hebben en dat het transport duurzaam is. Geen luchtvracht dus, maar alternatief transport zoals de boot of het spoor.

Hier vind je geen genetisch gemanipuleerd voedsel

Wij vinden dat je niet moet knutselen aan Moeder Natuur. Onze telers kiezen niet voor genetisch gemodificeerd voedsel, maar gaan uit van natuurlijke veredeling. Bij genetisch gemodificeerd voedsel zijn de genen veranderd om resistent te zijn voor bestrijdingsmiddelen. Zodat er veel gif kan worden gespoten. Dat gaat tegen onze principes in, want wij vinden dat iedereen recht heeft op voeding zonder cocktail aan bestrijdingsmiddelen.


Bij Ekoplaza vind je enkel biologische producten en deze zijn 100% vrij van genetisch gemodificeerde organismen (GMO). Alle veredeling binnen de biologische landbouw wordt uitgevoerd met 'klassieke' technieken. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de natuurlijke eigenschappen van de plant en er wordt niet ingegrepen met nieuwe gen-technologieën. Ook de nieuwste techniek 'CRISPR-cas9' past niet in onze biologische visie.


Ons doel bereiken we als we zoveel mogelijk mensen zover krijgen om mee te doen. Elke dag met de dagelijkse boodschappen de wereld veranderen. Of op z’n minst een beginnetje maken. En het leuke is; het kan al met kleine beetjes, kleine stapjes. Met hoe meer we zijn, hoe groter de impact, hoe duurzamer ons effect!

Dus gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen

Door chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken komt er gif in de bodem, het drinkwater en in de gewassen zelf. Insecten krijgen dat binnen en gaan dood. Wij willen niet verantwoordelijk zijn voor deze middelen die in de natuur verdwijnen en vernietigend zijn voor de biodiversiteit in Nederland.

Biologische boeren werken zonder chemische bestrijdingsmiddelen en samen met de natuur. Ze vergiften het land niet en putten de bodem ook niet uit. Bij de biologische filosofie worden alle juiste randvoorwaarden voor een perfecte teelt gerealiseerd. Hierdoor is de toepassing van natuurlijke gewasbestrijdingsmiddelen niet nodig, omdat de teler in het beginstadium al maatregelen heeft genomen. Dat het bij wet is toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, betekent niet dat het in de praktijk veel gebruikt wordt. De kracht van biologisch zit in de teeltmethode, de gewasrotatie en goed bodembeheer. Niet in middeltjes. Telers en boeren zorgen voor bijvriendelijke bloemenvelden. Ze zoeken naar alternatieven om geen chemische bestrijdingsmiddelen te hoeven gebruiken en geven ruimte aan de natuur. O.a. lieveheersbeestjes doen het werk als natuurlijke bestrijders voor ongedierte.

Wij geloven dat werken zonder deze middelen tot een betere wereld voor ons en onze kinderen leidt. Ekoplaza is de meest gifvrije supermarkt en biedt je de mogelijkheid om met een gerust hart boodschappen te doen. Doordat jij hiervoor kiest, kies je voor biodiversiteit en red je levens.

Dus onnatuurlijke e-nummers vind je bij ons ook niet

In het voedselaanbod van Ekoplaza is er geen plaats voor omstreden of kunstmatige E-nummers. De ontelbare onnatuurlijke E-nummers vind je bij ons dan ook niet terug. E-nummers maken producten langer houdbaar of wijzigen de kleur, geur, smaak of structuur. Dat willen wij niet. Daarom tolereren wij alleen natuurlijke toevoegingen die essentieel zijn voor de bereiding.

ekoplaza-biologisch-principieelvooreenbeterewereld-landingspag_header2_principieel_1950x840px

Deze keuzes Maken wij

Daarnaast kiezen wij voor kleinschalig, voor de beste kwaliteit. Gebruiken onze boeren geen kunstmest, zelfs niet een beetje. Smaakt bij ons alles zoals het van nature smaakt, vind je in onze koeling geen sloopmelk, ook niet een beetje. Benieuwd naar welke keuzes wij dagelijks maken? Je vindt alle principiële keuzes in ons dossier. 

Alle principiële keuzes

Vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen

Schaalvergroting en winstmaximalisatie zou kostenefficiënt zijn, maar als je de maatschappelijke kosten en schade aan de natuur meetelt, gaat dat zeker niet op. Wij vinden dat kostenefficiënte productie ten koste gaat van alles van grote waarde: gezondheid, natuur, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, diervriendelijkheid, een mooi landschap en het klimaat. Bij Ekoplaza kiezen we voor biologische landbouw en voeding met menselijke maat, want daardoor kun je andere keuzes maken. Gericht op de toekomst in plaats van op snel gewin.Samen zorgen we ervoor dat door innovatie en samenwerking de aarde in staat blijft ons te voeden, ook voor de volgende generaties. Wij beseffen dat er daardoor een eerlijke prijs nodig is voor de aandacht die de boer, teler of producent geeft aan jouw eten. Onze boeren investeren in de bodem, ook voor de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat elk onderdeel van de keten, van boer tot bord, bij ons gezond is. Gezonde bodem, gezonde gewassen, gezonde prijs.

ekoplaza-biologisch-principieel_1950x840px3

Dus vind je in ons huismerk geen palmolie 

Het Amazonegebied is de grootste nog overgebleven jungle ter wereld. En dat willen we zo houden. Veel bos wordt gekapt om plaats te maken voor grote palmolieplantages. Helaas gaat de aanleg van gangbare plantages in tropische gebieden vaak hand in hand met grootschalige ontbossing en brengt daarmee het leefgebied van inheemse bevolking, dieren en planten in gevaar. 

Alle producten van het Ekoplaza huismerk zijn sinds juli 2019 volledig palmolievrij. De weg ernaar toe was niet eenvoudig, maar we werken er hard voor en we laten zien dat het kan. Samen met onze huismerkleveranciers hebben wij gezocht naar alternatieven voor palmolie. Denk daarbij aan zonnebloemolie of shea butter. Deze ingrediënten zorgen bovendien voor meer teeltsoorten wat bijdraagt aan diversiteit in de landbouw en daarmee ook aan de biodiversiteit.

Voor alle overige merken in het assortiment gebruiken we alleen duurzame palmolie RSPO gecertificeerd, die vrij is van ontbossing.


Ben jij ook principieel voor een betere wereld en wil jij onze impact helpen te vergroten? Doe met ons mee. Word ook Ekovriend!