Ekoplaza zet zich in voor eerlijk eten


Als biologische supermarkt strijden we voor een duurzame wereld. Een belangrijk onderdeel van eerlijk voedsel is dat we zorgvuldig omgaan met de mensen waarmee wij samenwerken in de gehele voedselketen. Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving, een leefbaar loon, gelijke behandeling, eerlijke kansen en toekomstperspectief. Want eerlijk eten is altijd het lekkerst.

Bekijk rapportage


Transparantie in de keten

Biologische landbouw is gebaseerd op 4 internationale principes (de IFOAM principes): Zorg, Ecologie, Gezondheid en Eerlijkheid. Iedere leverancier moet bij ons kunnen onderbouwen op welke manier hij kan garanderen dat alle IFOAM principes zijn gewaarborgd. Bovendien moeten ze transparant zijn over met welke boeren en telers zij samenwerken. Ook wij kennen geen geheimen. Daarom hebben we een wereldkaart gepubliceerd waarop je alle namen en adressen van de leveranciers van het gehele assortiment kunt terug vinden.

Bekijk leveranciers

Een extra paar ogen in Italië en Spanje 

Wij kennen onze boeren en telers meestal zelf, maar als de teelt in Nederland stilligt kijken we voor inkoop naar andere Zuid-Europese landen zoals Spanje. Ook dan blijft het belangrijk dat die producten aan alle Ekoplaza voorwaarden voldoen, zoals biologisch geteeld, de beste kwaliteit, van herleidbare herkomst en eerlijke handel. Daarom werken we in het buitenland samen met partners, zoals Floris Miedema, die onze schakel is voor telers in Spanje. In Italië is dat Carlo Barchitta. Dankzij Floris en Carlo hebben we een goede samenwerking met onze leveranciers en weten we dat we elkaar kunnen vertrouwen. 


Een eerlijke prijs als vertrekpunt

Bij ons krijgen kleinschalige boeren, telers en producenten een eerlijke prijs, zodat ze duurzaam en met respect voor hun medemens kunnen werken. Wij geloven in lange termijnrelaties. Met het grootste deel van onze leveranciers werken wij al vanaf het ontstaan van Ekoplaza samen. Wij vragen onze leveranciers om te blijven innoveren en investeren in de waarden van bio. Als een innovatie leidt tot een meerprijs, zoals bij het Agroforestry project, dan betalen we die.

Inkomenszekerheid voor cacaoboeren

Voor ieder verkocht Happy Chocolate product doneren we €0,05 aan het Agroforestry project. Dit herbebossingsproject helpt biologische cacaoboeren in Ecuador om op de cacaoplantage ook hout- en fruitbomen te verbouwen. De verkoop van dit fruit geeft de cacaoboer extra inkomsten. Hierdoor zijn zij niet meer alleen afhankelijk van de cacao afzet en draagt dit bij in inkomenszekerheid. Dankzij de samenwerking met de Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras (UNOCACE) en haar boerenleden is een innovatief project gerealiseerd dat de cacaoteelt voor honderden cacaoproducerende families verbetert.


Werken met kleinschalige boeren

Wij denken dat ons voedsel in betere handen is bij bedrijven met een menselijke maat dan bij een handvol multinationals. Een eerlijke prijs gaat niet alleen over de euro’s die je geeft. Als je kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden echt wilt helpen zorg je dat ze onafhankelijker en toekomstbestendiger worden. Bijvoorbeeld door te leren hoe ze goede compost kunnen maken, hoe ze hun opbrengst kunnen verhogen door meerdere gewassen te telen of door bomen op hun bedrijf te planten voor beter waterbeheer.

Jasmijnrijst uit een betrouwbare keten

In Cambodja werkt Ekoplaza en inkoper DO IT ORGANIC met twee coöperaties die 500 biologische rijstboeren vertegenwoordigen. De boeren hebben weinig toegang tot materialen, productietechnieken en voorlichting, waardoor de opbrengst laag blijft. Een samenspel van deze factoren maakt dat de boeren geen leefbaar inkomen kunnen verdienen. Samen met NGO Oxfam, zetten wij ons in om de productie- en leverketen van biologische Cambodjaanse rijst te verbeteren.


Gendergelijkheid

In bijna alle gebieden waar armoede en oorlog aan de orde van de dag is, trekken vrouwen aan het kortste eind. Ze worden vaak uitgesloten van werk, structureel onderbetaald en voeren de zwaarste en meest uitbuitende vormen van werk uit. Daarnaast moeten ze het lichamelijke zware werk combineren met de zorg voor kinderen en andere familieleden. Wij zetten ons ervoor in om deze genderkloof in productieketens te verkleinen. Bijvoorbeeld door samen te werken met leveranciers die dezelfde waarden als ons hebben, zoals ons theemerk Cleo’s.

Cleo's thee

Veel Egyptische vrouwen hebben vanwege traditionele rolverdelingen in het gezin, moeite om een balans te vinden tussen werk en het gezinsleven. Via het 13 Villages project ondersteunen SEKEM en de Heliopolis Universiteit Egyptische vrouwen om onafhankelijker te worden. Dit doen ze door hen de middelen te schenken die zij nodig hebben om een eigen bedrijf op te zetten of om producten te kunnen verbouwen op hun eigen land en daarin zelfvoorzienend te worden. Zo kunnen ook zij hun gezinnen onderhouden en krijgen ze meer keuzevrijheid in hoe zij hun leven willen inrichten.


​Actueel ​binnen onze keten
image

Cashewnoten uit Tanzania

Het merendeel van de cashewnoten (in dop) die in Afrika zijn geteeld en geoogst worden geëxporteerd naar Vietnam en India. Hier worden ze verder verwerkt. Na het verpakken worden deze cashewnoten over de hele wereld geëxporteerd. Dit betekent dus dat de cashewnoten naar meerdere continenten reizen voordat ze bij de eindbestemming komen. Bij Ekoplaza doen we dat liever anders. 

image

Het plukken van kokosnoten

In het nieuws lees je met regelmaat berichten over de misstanden rondom het plukken van kokosnoten door apen in Thailand. Onze leverancier ONOFF van onder andere kokosroom bevestigt dat hier bij hen in de keten absoluut geen sprake van is.

image

Waar komt onze jasmijnrijst vandaan?

Binnenkort kun je via een QR-code op de verpakking zien welke teler uit welk gebied de rijst heeft verbouwd. Deze maximale transparantie geeft de rijstboer een betre toekomst en jou meer inzicht.

image

Ekoplaza juicht Nederlandse IMVO wetgeving toe

Met de Wet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen wil een groot aantal politieke fracties ons land voorbereiden op de toekomst. Bij Ekoplaza vinden we dat de toekomst groen en duurzaam moet zijn en dat kinderrechten en mensenrechten gewaarborgd moeten worden