biologisch-dynamische landbouw

delingehof-rodebieten

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Dit gaat nog een stap verder dan biologisch. Je herkent biodynamische producten in onze winkel en webshop aan het Demeter logo. Op biodynamische bedrijven staan dierenwelzijn en biodiversiteit centraal.

Demeter in het kort

Een levende bodem zorgt voor vitale gewassen en dat levert producten vol energie en levenskracht op. Door de bodem niet uit te putten en regelmatig andere gewassen te telen, blijft deze gezond. Granen bijvoorbeeld, maken door hun diepe wortels de grond lekker luchtig. Het stro van de graanplanten is een heerlijk bed voor de dieren. En hun mest? Daar krijg je weer een rijk bodemleven van. Zo sluit je de kringloop maximaal.

Demeter als voorbeeldfunctie

Koeien houden hun hoorns, varkens hun staart en de bodem blijft maximaal vruchtbaar en vol levenskracht. Ook voor toekomstige generaties. Bij Ekoplaza hebben we een groot aanbod van deze Demeter-producten. Het grootste in zijn soort om precies te zijn. Omdat we in Demeter een voorbeeldfunctie zien. 

demeter-keurmerk

Een betrouwbaar topkeurmerk

Er komen steeds meer duurzaamheidslogo’s voor voeding op de markt. De teller staat al bijna op 100. Het Demeter-keurmerk werd in een onafhankelijk onderzoek van Milieu Centraal verkozen als topkeurmerk vanwege onderscheidende normen en onafhankelijke inspecties. Onder andere op: 

  • Een levende bodem, zonder chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen
  • Alleen vitale voeding, daarmee zorg je voor je lichaam en geest
  • Ruimte voor biodiversiteit, en daarmee een divers menu en een gevarieerd landschap
  • Aandacht voor dierenwelzijn en dieren verzorgen naar hun aard
  • De landbouw van de toekomst en waarde creëren voor mens en aarde

Het grootste demeteraanbod

koeien-zuivel

Dieren verzorgen naar hun aard

Bij de biodynamische boeren is er respect voor de aard en eigenheid van elk dier. Daar passen geen megastallen met extreme vleesrassen bij of koeien waar zoveel mogelijk melk uit gehaald kan worden. Wel een koppel dieren in overeenstemming met de eigen beschikbare voederoppervlakte, soms uitgebreid met een te begrazen aangrenzend natuurgebied. Dat maakt het gebruik van krachtvoer en antibiotica nagenoeg overbodig. De dieren krijgen 100% biologische voeding en de boeren vervormen hen niet: koeien en geiten mét hoorns, varkens mét staart en kippen mét snavel. Weidegang is verplicht en bij de kippen zorgen de aanwezige hanen dat zij zich veilig voelen. Dit zie je onder andere terug in de zuivel van Zuiver Zuivel, grie van Hansketien en de eieren van Puur NL en Groengilde.

Een levende bodem

Gezonde, levenskrachtige voeding heeft een basis: een vruchtbare aarde. Biodynamisch werkende boeren en tuinders verzorgen de bodem door zuinig om te gaan met meststoffen en door de bodem, compost en gewassen te verrijken met natuurlijke biodynamische preparaten. In de biodynamische landbouw geven ze de bodem voldoende rust om te herstellen, aansluitend op het ritme van de natuur. 

Geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen

Door geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen te gebruiken dragen de boeren en tuinders bij aan het schoonhouden van ons drinkwater. Dit is mogelijk dankzij de optimale bodemverzorging, wat biodynamische gewassen minder gevoelig maakt voor ziekten en plagen. In de bodem leven tal van wormen en insecten die weer als voeding dienen voor de vogels. Biodynamische landbouw zorgt voor een rijk bodemleven als basis voor volwaardige kwaliteit van voeding, barstensvol leven. Ook in de toekomst. Zo teelt Frank de Koning, tuinder van Puur NL, verschillende biodynamische groenten. Hij kiest voor sterke rassen, zodat ze een ziekte beter de baas kunnen. Maar wanneer er dan toch plagen zijn, beteugelt hij deze op natuurlijke wijze. Zo zet hij bijvoorbeeld sluipwespen en roofmijten in. 

frankdekoning-puntpaprika

Landbouw van de toekomst

De biodynamische boerderijen zijn geen fabrieken waar je kunt uitrekenen hoeveel productie er gedraaid wordt. Hier wordt er gewerkt mét de natuur en dat betekent geven en nemen. Een ‘eerlijke’ prijs hangt dus niet af van één oogst, maar er wordt samen de verantwoordelijkheid genomen in goede én slechte tijden. Dit geeft de boer zekerheid en de mogelijkheid te investeren in de bodem en het zaad. De biodynamische boeren gaan voor een betere wereld terug naar de bron: een robuust, weerbaar landbouwsysteem dat rendabel is voor nu én later. 

image

De toekomst ligt onder onze voeten

Onze toekomst is verbonden met onze omgang met de bodem. Momenteel putten we onze bodem uit. Het is de hoogste tijd voor een transitie naar een natuurinclusieve regionale landbouw met bodemverzorging als basis. Bert van Ruitenbeek legt uit.

image

Melk van kalf & koe die samen blijven

Drie melkveehouders van Zuiver Zuivel houden kalfjes bij de koe. Binnenkort maken zij het mogelijk om specifiek voor de melk van deze boeren te kiezen. De melk wordt apart opgehaald bij de boer en verwerkt tot de lekkerste halfvolle en volle melk. 

image

Geniet van voedsel met veel minder gif

Deel 1 - Ekoplaza staat voor 100% biologisch. Als maatschappelijk betrokken winkelketen zetten we ons in voor een betere wereld en gezondere voeding. Daarin horen chemisch-synthetische pesticiden niet thuis.

andrejurrius-rodebieten
delepelaar-joriskollewijn
vandenelzen-harrievandenelzen-appels

Vitale voeding

Biodynamische boeren werken in een natuurlijk ritme. Met zaadvaste rassen en vrij van genetische modificatie krijgen planten de tijd om zich in de volle grond rustig te ontwikkelen in plaats van te worden opgejaagd met kunstmest. Zo krijgen de planten de beschikking over een rijk pallet aan belangrijke nutriënten. Producten met het Demeter keurmerk hebben ook na de oogst geen of zo min mogelijk bewerkingen ondergaan. Zo wordt de melk niet gehomogeniseerd waardoor de vetstructuur intact blijft. 


Denk jij bij vitaliteit meestal aan fitte mensen? Planten kunnen ook vitaal zijn. Vitale planten krijgen de tijd om te groeien in een bodem vol leven. Daardoor zitten er aantoonbaar meer voedingsstoffen in. Wist je dat een biodynamische komkommer weer aan elkaar kan groeien als hij doorgesneden is? Hoeveel levenskracht wil je hebben!


Met vitale voeding zorg je voor lichaam en geest

Voor de bereiding van andere producten zijn alleen kruiden, specerijen en pure extracten toegestaan. Hiermee zorgt Demeter voor pure, volwaardige voeding. Deze volwaardige voeding komt o.a. terug in het biodynamische merk Luna e Terra. 


Luna e Terra biedt een gevarieerd assortiment dat tot stand komt met boeren die werken aan een levende bodem. Dit doen zij door het sluiten van de kringloop en het stimuleren van biodiversiteit. 

Biodynamische producten


Een divers menu en een gevarieerd landschap

Er is een directe relatie tussen het gebruik van kunstmest, van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en het verdwijnen van de biodiversiteit. Zoals de uitstervende bijen die voor de bestuiving van gewassen zorgen. Bij biodynamisch werkende boeren en tuinders vind je geen uitgeputte bodems door chemisch-synthetische middelen en monoculturen. De boeren zorgen voor een levend, afwisselend landschap met bloemen en kruiden langs de akkers. Ze laten zien dat we ook zonder riskante chemische stoffen en bewerkingen kunnen.


De boeren telen het veevoer voor het grootste deel zelf om ontbossing van grote gebieden elders op de wereld te voorkomen. Ze zien hun bedrijf als een levend organisme, waarbij ze zo weinig mogelijk insleep van buiten willen. Zo levert Holle al sinds 1933 zuigelingenvoeding van Demeter kwaliteit. Hierbij denken ze naast het milieu, ook constant aan baby's en hun toekomst. En hierbij denken ze zelfs verder dan biodynamisch. Van start tot levering worden alle producten CO2-neutraal geproduceerd.