gifvrij

Ekoplaza is de meest biologische supermarktketen van Nederland en voert een gecontroleerd biologisch assortiment. Het Europees Biologisch keurmerk wordt onafhankelijk gecontroleerd door SKAL die erop toeziet dat er geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Daarnaast biedt Ekoplaza een ruim aanbod biologisch-dynamische producten met het Demeter keurmerk. In Nederland wordt dat onafhankelijk gecontroleerd door Control Union Certifications.

Biologische groente

It's about choice!

Door het eten van biologische producten kies je voor gifvrij. Goed voor jouw gezondheid en die van het milieu. Persoonlijk en dichtbij naar een menselijke maat. Jouw koopgedrag draagt bij aan een radicale verandering naar gifvrije landbouw. We hoeven niet te accepteren dat onze akkers waarop groenten en fruit groeien regulier met gif worden bespoten.

image
image
image

Een wereld zonder insecten? Dat is onmogelijk. Bijen en vlinders bestuiven bloemen. Meer dan 75% van de voedselgewassen is daarvan afhankelijk.

Insecten, wormen, schimmels en bacteriën verwerken organisch materiaal. Ze zorgen voor een gezonde bodem, zodat planten en bomen kunnen groeien. Ook zijn insecten onmisbaar als voedsel voor talloze vogels en zoogdieren. 

In een wereld zonder insecten valt niet te leven, want zonder insecten sterven veel vogels en vissen uit. Groente en fruit wordt zeer schaars, waardoor de mens een deel van zijn voedsel kwijtraakt. 

image
image

Intensief gifgebruik in de landbouw

Een belangrijke oorzaak van de insectensterfte is het gebruik van landbouwgif. Het gif heeft ernstige gevolgen voor natuur, milieu en volksgezondheid. Volgens het laatste onderzoek van Natuurmonumenten is in de afgelopen 27 jaar twee derde van de insecten verdwenen in Nederland. Zowel in aantal als in biomassa. 

Veel insecten leggen het loodje omdat er geen eten voor ze is. Daarnaast doodt het bestuivers als bijen, vlinders, zweefvliegen en insecten en natuurlijke plaagbestrijders als lieveheersbeestjes, sluipwespen en kevers. Mede hierdoor loopt ook de vogelstand hard terug. Vogels zijn dus de volgende in de voedselketen. Want je raadt het al, er vliegt en kruipt minder voedsel voor vogels rond. 

Gif in de bodem en door de lucht

Toch zijn er nog steeds veel boeren die enorme hoeveelheden landbouwgif over hun akkers sproeien. Slechts 5% van het gif wordt door de planten waarvoor het bedoeld is opgenomen. De rest blijft voor lange tijd achter in de bodem. Het gif is weliswaar verdund, maar nog steeds dodelijk voor insecten.

Al jaren waarschuwen experts voor de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Het gif komt niet alleen in het oppervlaktewater terecht, maar verspreidt zich dankzij verwaaiing en verdamping ook kilometers door de lucht. Vervolgens daalt het gif neer in de ongerepte natuur en in de tuinen en huizen van omwonenden. 

Gifvrije producten

Samen gifvrij

Biologische boeren werken gifvrij. Langs biologische akkers zie je randen van kleurrijke bloemen en kruiden waar het barst van de insecten. Op deze akkers vind je larven, rupsen en vlinders. De biodiversiteit zorgt voor veel wormen en ander leven in de grond.

Rondom biologische boerenbedrijven vinden vogels meer voedsel dan bij gangbare bedrijven. De voedselkringloop wordt in de biologische landbouw serieus genomen. Door te kiezen voor gifvrij, kies je voor biodiversiteit en help je insecten en vogelsoorten.

Tijdperk van landbouw

Biologe en antropologe Jane Goodall voorspelde jaren geleden al dat we eens op het donkere tijdperk van landbouw terugkijken en het hoofd zullen schudden. Hoe konden we ooit denken dat het een goed idee is voedsel met gif te produceren? 

Samen het tij keren

Het lijkt erop dat we vergeten zijn dat gif ontwikkeld is om te doden. De gevolgen van ons koopgedrag worden steeds duidelijker zichtbaar. De slechtere gezondheid en het aangetaste milieu mogen we niet accepteren. Want samen kunnen we het tij keren. 

Een wereld zonder gif

Wij geloven dat gifvrij tot een betere wereld voor ons en onze kinderen leidt. Daarom is Ekoplaza meer dan een volledig biologische supermarkt. We kiezen voor de beste ingrediënten en uiteraard zijn die volledig gifvrij. 

Meer over gifvrij

image

De natuur als belangrijkste leverancier van voeding

Richard de Leth is ervan overtuigd dat de mens het beste functioneert op oervoeding en pleit voor gifvrij.

image

Meest gestelde vragen over gifvrij

In dit artikel worden de meest gestelde vragen over gifvrij behandeld.

image

Gifvrije landbouw voor een betere gezondheid

Organisaties als Greenpeace en Milieudefensie maken zich vooral druk om het klimaat, plasticvrij en minder vlees eten. Dat is goed, maar het gebruik van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen is een ondergeschoven kindje. Terwijl ons voedsel vaak een cocktail aan residuen bevat. Onze vragen aan PAN: "Hoe erg is het? En wat doet dit met onze gezondheid en die van onze kinderen?"

image

Vogelbescherming Nederland pleit voor gifvrij

Meer en meer onderzoeken wijzen uit dat insecten het loodje leggen door het verdwijnen van natte bloemrijke graslanden en het overmatige gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en door particulieren. Daarom pleit Vogelbescherming Nederland voor veel verdergaande stappen in het verbieden van het gebruik van allerlei chemische middelen en beveelt het doen van gifvrije boodschappen van harte aan.

image

Toxicoloog Henk Tennekes over gifvrij

Er worden in de landbouw pesticiden gebruikt die hormonale en neurologische problemen veroorzaken. Dat dit ook voor mensen niet gezond is, mag duidelijk zijn. Al jaren zet Henk Tennekes zich in om mensen te wijzen op de schade die de neonicotinoïden met zich mee brengen.

image

Geniet van voedsel met veel minder gif

Deel 1 - Ekoplaza staat voor 100% biologisch. Als maatschappelijk betrokken winkelketen zetten we ons in voor een betere wereld en gezondere voeding. Daarin horen chemisch-synthetische pesticiden niet thuis.