Vogelvriendelijk

Voor behoud van de vogels in Nederland is biologisch boeren zonder gif en kunstmest van groot belang. Maar er is meer mogelijk! Ook de inzet van boeren om concrete maatregelen te nemen telt mee. Zij gaan daarmee verder dan alleen biologisch. 

verder kijken dan biologisch telen

Om vogels te behouden op het boerenland moet de boer bewust maatregelen nemen op zijn weilanden, op en rond akkers en op zijn erf, zodat vogels kunnen eten, rusten en broeden. Dit gaat nog een stap verder dan biologisch telen. Dit betekent namelijk investeren in een iets mindere of latere oogst, het maaien uitstellen tot na het broedseizoen en aandacht schenken aan vogelvriendelijke extra’s. Daarmee dragen de boeren bij aan de instandhouding en verbetering van de natuurwaarden, de biodiversiteit op hun bedrijf en het in stand houden van de vogelpopulatie in ons land. 


Bescherming vraagt inzet

Om de boerenlandvogels te beschermen heeft Vogelbescherming Nederland concrete richtlijnen opgesteld. Die zijn voor akkerbouwers weer anders dan voor veehouders. Bedrijven moeten aan een aantal eisen minimaal voldoen. Voornamelijk een bloemrijk grasland is van groot belang voor een pasgeboren vogel om te overleven. Ook voor de akkervogel is diversiteit aan vegetatie belangrijk. Vogels profiteren als er meerdere soorten zomergraan worden geteeld in plaats van de monocultuur die je veel ziet. Door dit gedeeltelijk niet te oogsten (geen verkoop) komen zaadetende akkervogels bovendien de winter door. Biodiversiteit is bovendien essentieel voor onze voedselketen.