Grootste vogelvriendelijke assortiment

weerribbenzuivel-landvogelbescherming

Voor behoud van de vogels in Nederland is biologisch boeren zonder gif en kunstmest van groot belang. Maar er is meer mogelijk! Ook de inzet van boeren om concrete maatregelen te nemen telt mee. Onze boeren gaan daarmee verder dan alleen biologisch werken.

Vogelvriendelijke zuivel

Elk jaar zijn er minder weidevogels in Nederland. Door vogelvriendelijke zuivel te kopen, kun jij ze redden. Deze zuivel komt van boeren die hun weilanden zo inrichten, dat de weidevogels genoeg te eten hebben en veilig kunnen opgroeien en uitvliegen. Ook meehelpen? In de Zuivelwijzer van Vogelbescherming vind je in één oogopslag welke zuivel goed is voor vogels en natuur. Hier vind je ook onze producten terug! Bijvoorbeeld onze Ekoplaza kaas of de producten van Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel.

Volle kwark
Demeter

Volle kwark

Zuiver zuivel - 500 Gram


Samenwerking vogelbescherming

Al jaren is Vogelbescherming een samenwerkingspartner. Samen zetten we stappen om beter voor vogels te zorgen. In 2017 tekenden we een samenwerkingsovereenkomst met als doel om ons samen in te zetten voor een rijker en natuurlijker boerenland. Dat doen we met onze leveranciers, boeren en telers aan de hand van concrete criteria die Vogelbescherming heeft opgesteld. 

Verder kijken dan biologisch telen

Om vogels te behouden op het boerenland moet de boer bewust maatregelen nemen op zijn weilanden, op en rond akkers en op zijn erf, zodat vogels kunnen eten, rusten en broeden. Dit gaat nog een stap verder dan biologisch telen. Dit betekent namelijk investeren in een iets mindere of latere oogst, het maaien uitstellen tot na het broedseizoen en aandacht schenken aan vogelvriendelijke extra’s. 


Daarmee dragen de boeren bij aan de instandhouding en verbetering van de natuurwaarden, de biodiversiteit op hun bedrijf en het in stand houden van de vogelpopulatie in ons land.

Vogelvriendelijke producten

Bescherming vraagt inzet

Om de boerenlandvogels te beschermen heeft Vogelbescherming Nederland concrete richtlijnen opgesteld. Die zijn voor akkerbouwers weer anders dan voor veehouders. Bedrijven moeten aan een aantal eisen minimaal voldoen. Voornamelijk een bloemrijk grasland is van groot belang voor een pasgeboren vogel om te overleven. 


Ook voor de akkervogel is diversiteit aan vegetatie belangrijk. Vogels profiteren als er meerdere soorten zomergraan worden geteeld in plaats van de monocultuur die je veel ziet. Door dit gedeeltelijk niet te oogsten (geen verkoop) komen zaadetende akkervogels bovendien de winter door. Biodiversiteit is bovendien essentieel voor onze voedselketen.

ekoplaza-kaas-boeren

Koop vogelvriendelijke zuivel

Als consument kan je zelf ook iets doen om boerenlandvogels te steunen. We beschikken over een ruim assortiment aan vogelvriendelijke zuivel welke stuk voor stuk voldoen aan de criteria van Vogelbescherming Nederland. Door voor deze biologische producten te kiezen bevorder je als klant niet alleen de biodiversiteit, maar ook de vogelstand. 

  • Sinds 2017 mogen alle producten van Weerribben Zuivel het logo van Vogelbescherming Nederland dragen. 
  • Ook de biodynamische producten van Zuiver Zuivel voldoen aan de strenge criteria voor boerenlandvogels. 
  • De elf melkveehouders op Terschellinger werken op hun grasland toe naar een uitgestelde maaidatum zodat weidevogels kunnen broeden.
  • Boer van den Brandhof stelt een deel van zijn land beschikbaar aan de weidevogels om te nestelen en hun jongen groot te brengen. Zijn melk wordt verwerkt in Bastiaansen Weidevogelkaas.
  • De boeren Willem en Wicher leveren de melk voor de Ekoplaza huismerk kaas. Zij hebben een passie voor weidevogels en stelen hun land beschikbaar voor vogels om te nestelen en hun jongen groot te brengen. 


image

De grutto in de hoofdrol

De grutto is de hoofdrolspeler in de nieuwste natuurdocumentaire van goudenkalf-winnaar Ruben Smit. Hier worst de grutto gevolgd op zijn reis over de wereld naar Nederland.

image

Gouden grutto voor weidevogelboer klaas de lange

Klaas de Lange heeft vandaag van Vogelbescherming Nederland de Gouden Grutto ontvangen. Al jaren heeft Klaas een ‘all-inclusive aanpak’ voor biodiversiteit.

image

Boeren Willem en Wicher en hun passie voor weidevogels

Boer Wicher en boer Willem zijn allebei weidevogelboer en leveren de melk voor Ekoplaza Weidevogelkaas. Ze vertellen je graag over hun bedrijf en weidevogelbeheer.