09 jun. 2022 nieuws

Gouden grutto voor weidevogelboer klaas de lange

img

Onze zuivelleverancier Klaas de Lange van Weerribben Zuivel heeft uit handen van Vogelbescherming Nederland de Gouden Grutto ontvangen. Al jaren heeft klaas een ‘All-inclusive aanpak’ voor de biodiversiteit. Met gebruik van onder andere vaste mest in plaats van drijfmest, mozaïekbeheer op kruidenrijk grasland en een hoog grondwaterpeil, doet Klaas veel voor de natuur, niet alleen voor de grutto. De zuivel van Klaas is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar is ook nog eens écht lekker. Je vindt Weerribben Zuivel op ekoplaza.nl en in onze in de winkels!

Biodiversiteit op het boerenland
Klaas was totaal verrast door zijn nominatie en al helemaal door de prijs. “Maar het is natuurlijk wel een prachtige erkenning voor het werk dat we hier samen met Staatsbosbeheer doen.” De sleutel voor zijn succes zit volgens Klaas in de ‘mindset’. “Ik ben maar een postzegeltje in het geheel, maar tegelijk ook wel een deeltje van een bredere maatschappelijke beweging. Steeds meer mensen krijgen oog voor de biodiversiteit die bij het boerenland hoort.” De geldprijs die De Lange vandaag kreeg, € 5.000,-, wil hij investeren in een pomp om nog een extra stuk land nat te zetten. “Die stukken plas-dras hebben een geweldige aanzuigende werking op weidevogels.”

“Klaas de Lange heeft op zijn bedrijf een ‘all-inclusive aanpak’ voor de biodiversiteit”, vindt Louise Vet, voorzitter van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en jurylid voor de Gouden Grutto 2022. “Met gebruik van onder andere vaste mest in plaats van drijfmest, mozaïekbeheer op kruidenrijk grasland en een hoog grondwaterpeil, doet Klaas veel voor de natuur, niet alleen voor de grutto. Bijvoorbeeld ook de grote vuurvlinder komt op zijn bedrijf in het natuurgebied Wieden-Weerribben weer voor”, weet Vet.

Gouden Grutto en Veldleeuwerik
De Gouden Grutto is een initiatief van Vogelbescherming Nederland. Het publiek kan initiatieven nomineren, waarna een vakjury uit een shortlist van drie genomineerden de winnaar kiest. De bijbehorende wisseltrofee (een bronzen gruttobeeld) plus een geldprijs van € 5.000,- wordt sinds 2005 jaarlijks uitgereikt aan opvallende agrarische initiatieven die biodiversiteit op het boerenland stimuleren. Vanaf dit najaar zal ook een Gouden Veldleeuwerik worden uitgereikt, voor het beste initiatief om akkervogels een steun in de rug te geven.

Foto door Fred van Diem