ons palmolie beleid

duurzaam-palmolie

Landbouw en natuur met elkaar verbinden. Dat is onze missie. Boeren zijn rentmeesters van de natuur. Door rekening te houden met alles wat leeft, kunnen landbouw en natuur elkaar juist versterken. Past palmolie daarin? Wij nemen je mee in de keuzes die wij maken.

Palmolieproblematiek

Palmolie is een handige grondstof en de opbrengst ervan per vierkante meter is veel rendabeler dan elke andere plantaardige olie. Palmolie is vanwege de consistentie een product dat veelvuldig als ingrediënt gebruikt wordt in de voedingsmiddelenindustrie, ook in biologische producten. Helaas gaat de aanleg van gangbare plantages in tropische gebieden vaak hand in hand met grootschalige ontbossing en brengt daarmee het leefgebied van inheemse bevolking, dieren en planten in gevaar.

Ons huismerk palmolievrij

Samen met onze huismerkleveranciers hebben wij gezocht naar alternatieven voor palmolie. Denk daarbij aan zonnebloemolie of shea butter. Deze ingrediënten zorgen bovendien voor meer teeltsoorten wat bijdraagt aan diversiteit in de landbouw en daarmee ook aan de biodiversiteit. 

Geen palmolie, veel smaak

Alle producten van het Ekoplaza huismerk zijn sinds juli 2019 volledig palmolievrij. De weg ernaar toe was niet eenvoudig, maar we werken er hard voor en we laten zien dat het kan. Met behoud van de lekkerste smaak! 

Palmolievrije producten


ekoplaza-kwaliteitsmanager-steven-ijzerman

Gebruik van duurzame palmolie 

Steven IJzerman, kwaliteitsmanager Ekoplaza: “Een volledig palmolievrije winkel is wat ons betreft niet nodig. Voor behoud van biodiversiteit is het belangrijk dat er zoveel mogelijk verschillende ingrediënten worden gebruikt. Het gebruik van palmolie kan prima samengaan met natuur als je het met mate gebruikt en mits het duurzaam geteeld is. Wij vinden het belangrijk om de overdadigde palmolieconsumptie terug te schroeven en daar waar palmolie in een product noodzakelijk is, hier een aantal strenge eisen aan te stellen."

RSPO van het Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds werkt sinds 2003 intensief aan internationale regels ter verduurzaming van de palmolieproductie in de zogenaamde Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). Samen met maatschappelijke organisaties en met bedrijven die palmolie telen, verhandelen en gebruiken, zijn heldere criteria opgesteld.

Die stellen bijvoorbeeld dat er geen waardevolle bossen of natuur mag worden gekapt voor de aanleg van nieuwe plantages. Daarnaast waarborgt deze certificering dat de grondrechten van de inheemse landeigenaren, de plaatselijke gemeenschappen, de werknemers van het teeltbedrijf, de kleinschalige boeren en hun families gerespecteerd worden en dat hiermee in alle opzichten rekening wordt gehouden.

Alle palmolie in de producten van Ekoplaza is biologisch en RSPO gecertificeerd. Dat betekent dat we alleen palmolie accepteren die vrij is van ontbossing of ontginning van natuurlijke ecosystemen, dat er geen gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest en dat de inheemse bevolking, lokale gemeenschappen, rechten van werknemers en rechten van andere groepen die worden getroffen worden beschermd. 

Dit geldt niet alleen voor het gebruik van palmolie, maar voor alle producten. Daarnaast eist Ekoplaza van leveranciers dat ze transparant zijn over de herkomst en winning van de palmolie. Steven: "Hoewel wij de criteria van de RSPO als een stap in de juiste richting beschouwen, zijn wij ons er van bewust dat deze stap slechts een minimumnorm voor de teelt van palmolie is en dat de criteria van RSPO verder aangescherpt en ontwikkeld dienen te worden."


Deze keuzes maken wij

Ekoplaza doet veel onderzoek naar palmolie en de negatieve gevolgen. Zo blijkt dat voor de palmolieplantages op het Indonesische Maleisische eiland Borneo op grote schaal regenwoud wordt gekapt; habitat van onder meer de ernstig bedreigde Orang-Oetan. De meeste biologische palmolie komt uit Zuid-Amerika en is bovendien door een betrouwbare bron RSPO-gecertificeerd.

Producten welke uit het schap verdwijnen:

  • Geen garantie voor RSPO
  • Geen transparantie over de herkomst

We willen de garantie van onze leveranciers dat palmolie niet uit een probleemgebied afkomstig is. Is dit bij producten wel het geval, dan verdwijnen deze uit het schap. 

Assortiment dat aanpassingen nodig heeft: 

  • Deels palmolie met goede status, maar niet 100%
  • Wel RSPO, maar nog geen transparante herkomst

Is het product nu nog onacceptabel, maar is er verbetering mogelijk, dan gaan we in gesprek met de leverancier om de volgende stap naar duurzame palmolie te zetten. 

Goed assortiment zonder benodigde aanpassingen: 

  • Palmolievrij
  • Alle palmolie RSPO, biologisch en van transparante herkomst 
  • Niet afkomstig uit Azië

Omdat wij duurzaam kiezen, hoeft jij als klant de ingrediëntendeclaratie niet na te pluizen. Makkelijk toch?


ekoplaza-biologisch-poppe-op-reis-palmolie-1

Duurzaam kiezen

Steven: "Een gedeelte van de palmolie in onze producten kwam ooit ook uit Azië, juist waar de meeste problemen ontstaan bij de teelt. Deze herkomst accepteren wij niet meer." 

Aan alle leveranciers stelt Ekoplaza daarom als eis dat hun producten die palmolie bevatten voldoen aan door ons opgestelde criteria.