ons palmolie beleid

duurzaam-palmolie

Landbouw en natuur met elkaar verbinden. Dat is onze missie. Boeren zijn rentmeesters van de natuur. Door rekening te houden met alles wat leeft, kunnen landbouw en natuur elkaar juist versterken. Past palmolie daarin? Wij nemen je mee in de keuzes die wijk maken.

Palmolieproblematiek

De opbrengst per vierkante meter van palmolie is veel rendabeler dan elke plantaardige olie. Palmolie wordt dan ook veelvuldig als ingrediënt gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, ook in biologische producten. Helaas gaat de aanleg van gangbare plantages in tropische gebieden vaak hand in hand met grootschalige ontbossing en brengt daarmee het leefgebied van inheemse bevolking, dieren en planten in gevaar.Ekoplaza huismerk 100% palmolievrij

De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt om samen met onze huismerkleveranciers alternatieven te vinden voor palmolie, zoals zonnebloemolie of shea butter. Dit zorgt bovendien voor meer teeltsoorten wat bijdraagt aan diversiteit in de landbouw en daarmee ook aan de biodiversiteit. En dat is gelukt! Alle producten onder het Ekoplaza huismerk zijn nu 100% palmolievrij. Gewoon om te laten zien dat het kan. Uiteraard met behoud van de vertrouwde smaak!

Het gebruik van duurzame palmolie

Steven IJzerman, kwaliteitsmanager Ekoplaza: “Een volledig palmolievrije winkel is wat ons betreft niet nodig. Voor behoud van biodiversiteit is het belangrijk dat er zoveel mogelijk verschillende ingrediënten worden gebruikt. Het gebruik van palmolie kan prima samengaan met natuur als je het met mate gebruikt en mits het duurzaam geteeld is." 

Hij vervolgt: "Wij vinden het belangrijk om de overdadigde palmolieconsumptie terug te schroeven en daar waar palmolie in een product noodzakelijk is, hier een aantal strenge eisen aan te stellen. Alle palmolie in onze producten is daarom biologisch en RSPO gecertificeerd. Dat betekent dat wij alleen palmolie accepteren die vrij is van ontbossing of ontginning van natuurlijke ecosystemen, dat er geen gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest en dat de inheemse bevolking, lokale gemeenschappen rechten van werknemers en rechten van andere groepen die worden getroffen worden beschermd. 

Dit geldt overigens niet alleen voor het gebruik van palmolie, maar voor alle producten. Daarnaast eisen wij van leveranciers dat ze transparant zijn over de herkomst en winning van de palmolie. Hoewel wij de criteria van de RSPO als een stap in de juiste richting beschouwen, zijn wij ons er van bewust dat met deze stap slechts een minimumnorm voor de teelt van palmolie is en dat de criteria van de RSPO verder aangescherpt en ontwikkeld dient te worden."

ronde tafel voor duurzame palmolie

Het Wereld Natuur Fonds werkt sinds 2003 intensief aan internationale regels ter verduurzaming van de palmolieproductie in de zogenaamde Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). Samen met maatschappelijke organisaties en met bedrijven die palmolie telen, verhandelen en gebruiken zijn heldere criteria opgesteld. Die stellen bijvoorbeeld dat er geen waardevolle bossen of natuur mag worden gekapt voor de aanleg van nieuwe plantages. Daarnaast waarborgt deze certificering dat de grondrechten van de inheemse landeigenaren, de plaatselijke gemeenschappen, de werknemers van het teeltbedrijf, de kleinschalige boeren en hun families gerespecteerd worden en dat hiermee in alle opzichten rekening wordt gehouden.

ekoplaza-kwaliteitsmanager-steven-ijzerman

Betrouwbare herkomst

Steven: “We doen veel onderzoek naar palmolie en de negatieve gevolgen. Zo blijkt dat voor de palmolieplantages op het Indonesische Maleisische eiland Borneo op grote schaal regenwoud wordt gekapt; habitat van onder meer de ernstig bedreigde Orang-Oetan. De meeste biologische palmolie komt uit Zuid-Amerika en is bovendien door een betrouwbare bron RSPO-gecertificeerd. Een gedeelte van de palmolie in onze producten kwam ooit ook uit Azië, juist waar de meeste problemen ontstaan bij de teelt. Deze herkomst accepteren wij niet meer. Aan onze leveranciers stellen wij daarom als eis dat hun producten die palmolie bevatten voldoen aan onze criteria.”Deze keuzes maken wij

ekoplaza_biologisch_palmolie_rood
ekoplaza_biologisch_palmolie_oranje
ekoplaza_biologisch_palmolie_groen

Assortiment dat uit het schap verdwijnd:

► Geen garantie voor bio of RSPO

► Geen transparantie over de herkomst of herkomst uit Azië en Borneo

We focussen ons op volledige transparantie en daarom blijven we ook hierover in gesprek met onze leveranciers. We willen de garantie dat de palmolie niet uit een probleemgebied afkomstig is. Is dit bij producten wel het geval, dan verdwijnen die uit ons assortiment.

Assortiment dat aanpassingen nodig heeft:

► Deels palmolie met goede status, maar niet 100%

► Wel RSPO, maar geen transparante herkomst

Is het product nu nog onacceptabel, maar verbetering mogelijk? Dan gaan we in gesprek met de leverancier om zo snel mogelijk een stap te zetten richting de groene categorie. Uiteindelijk wil Ekoplaza jou als consument altijd gegarandeerd een duurzaam product aanbieden.

Een goed assortiment wat geen aanpassing nodig heeft:

► Palmolievrij

► Alle palmolie RSPO, bio & van transparante herkomst (niet uit Azië en Borneo)

Wij willen dat jij als consument producten kunt kopen zonder dat jij je zorgen hoeft te maken over de negatieve impact op de palmolieproblematiek. Omdat wij voor jou 100% duurzaam kiezen, hoef jij bij onze producten niet de ingrediëntendeclaratie na te pluizen.