Privacybeleid

Ekoplaza verwerkt persoonsgegevens van haar klanten. Ekoplaza acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze verklaring leggen wij je uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij houden ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het behalen van de doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Overzicht persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende gegevens van je:

 • NAW-gegevens
 • Klantnummer
 • Telefoonnummer
 • Adres(sen)
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht (m/v/neutraal)
 • Geboortedatum
 • Inloggegevens
 • Bestellingen via de website
 • Persoonlijke voorkeuren (bv. vegan/vega, lactose vrij, enz.)
 • Kaartnummer en puntentegoed wanneer je gebruik maakt van de EKO-vriendenkaart
 • Abonnee op nieuwsbrief
 • Camerabeelden wanneer je onze winkels bezoekt
 • Klant(tevredenheids)onderzoek

Verwerking van persoonsgegevens
Ekoplaza verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

 • Verwerkingen in het kader van de webshop:
  • Registreren account
   Wanneer je gebruik wilt maken van de webshop moet je je eerst registreren en krijg je een Ekoplaza-account. Wij verwerken deze gegevens in het kader van de overeenkomst die wij met elkaar sluiten. Je bestelt immers producten bij Ekoplaza en de verwerking van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling. De minimale leeftijd voor het maken van een account is 16 jaar. Voor het bestellen van alcoholhoudende producten is de minimumleeftijd 18 jaar.
  • Afhandelen bestelling van producten uit de webshop
   Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Je hoeft je gegevens daardoor niet elke keer opnieuw in te vullen en zo nodig kunnen wij je contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Je kunt bij het plaatsen van een bestelling vooraf betalen zodat we bij bezorging aan de deur niet meer hoeven af te rekenen. Wanneer je te veel hebt betaald omdat bijvoorbeeld een product toch niet leverbaar is of als het gewicht van een nog te wegen product afwijkt van hetgeen is besteld, kunnen wij het teveel betaalde als tegoed boeken bij jouw account. Het tegoed wordt dan bij een volgende bestelling verrekend of wordt door ons na uiterlijk 3 maanden teruggestort. Je kunt altijd zelf de keuze maken voor uitbetaling van eventueel tegoed.
  • Verstrekken van reclames
   Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten per e-mail. Dat doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang maar kan ook interessant zijn voor jou om geïnformeerd te worden over nieuwe ontwikkelingen waarbij wij rekening kunnen houden met je persoonlijke voorkeuren.
  • Verzenden nieuwsbrieven 
   Wij verzenden nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Je ontvangt een nieuwsbrief alleen wanneer je ons daar toestemming voor hebt gegeven. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van hiertoe gespecialiseerde e-mail marketing software Spotler.
  • Folder via WhatsApp 
   Wij kunnen je de Ekoplaza-folder op jouw verzoek en met jouw toestemming via WhatsApp versturen. Je kan jezelf te allen tijde afmelden door STOP te versturen in het Whatsapp-gesprek. Voor meer informatie over hoe WhatsApp met je gegevens omgaat kan je de privacy statement van WhatsApp raadplegen. 
  • Adverteren in de webshop
   Onze webwinkel vertoont advertenties van onze product leveranciers waarbij wij rekening kunnen houden met je persoonlijke voorkeuren.

 • Verwerkingen in het kader van winkelbezoek
  • Ekoplaza verwerkt geen persoonsgegevens als je in één van onze vestigingen winkelt zonder gebruik te maken van de Eko-vriendenkaart.

   Wij beveiligen onze winkels o.a. met camera’s ter bescherming van onze werknemers, onze klanten en jouw en onze eigendommen. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels wordt je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

  • Wij bewaren de gemaakte videobeelden maximaal 4 weken daarna vernietigen wij deze beelden, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). De verwerkingen van de Persoonsgegevens die met camerabeveiliging zijn gemoeid, achten wij noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen:
   - dat we een veilige winkel hebben voor onze klanten en werknemer
   - om diefstal en fraude tegen te gaan
   - om de opsporing van daders te kunnen ondersteunen.

  • Controleren legitimatiebewijs 
   Wanneer je een bestelling in de winkel afhaalt kunnen wij jouw legitimatiebewijs vragen om te voorkomen dat we een bestelling aan de verkeerde persoon meegeven. Wij kunnen ook om jouw legitimatie vragen bij aankoop van alcoholproducten om te controleren dat je 18 jaar of ouder bent. Jouw legitimatiebewijs gebruiken wij alleen voor een controle ter plaatse en wij slaan je gegevens verder niet op.

 • Verwerkingen in het kader van de Ekovriendenkaart 
 • Met de vriendenkaart, waar je aan deel kunt nemen na jouw toestemming, kun je in aanmerking komen voor (extra) voordelen op actieproducten en spaar je punten op basis van jouw bestedingen. Deze punten kun je op een later tijdstip verzilveren. Dat kan door:
  • extra vriendenvoordeel bij de boodschappen bij Ekoplaza (zowel in winkels als de webshop)
  • bij te dragen aan bijzondere projecten van duurzame partners van Ekoplaza en/of
  • bij te dragen aan bijzondere doelen. Wij verwerken jouw keuze. Bij gebruik van de vriendenkaart kun je in plaats van een papieren bon bij de afrekening ook online jouw aankoopgeschiedenis terug zien in jouw account.

 • Verwerkingen in het kader van klantonderzoek 
  Wij hebben er belang bij dat wij ons winkelaanbod afstemmen op jouw behoeften en wensen. Daarom is het noodzakelijk dat wij de mening van onze klanten kennen. Dat doen we door het houden van klantonderzoeken en klantenpanels. Wij kunnen je via e-mail uitnodigen deel te nemen aan dergelijke onderzoeken of je in onze winkels hierop attent maken.
 • Verwerkingen in het kader van de cadeaukaart 
  Bij de aanschaf van een cadeaukaart verwerken wij NAW, e-mailadres en telefoonnummer (als je dat opgeeft). Wij houden bij welke kaartnummers je hebt en per kaart het saldo van jouw tegoed. En bovendien registreren wij een activatie/Pin-code zodat je via de website inzage kunt krijgen in jouw saldo.
 • Afhandelen contactformulieren 
  Via de contactformulieren op de website kun je ons een vraag stellen of een klacht indienen over door jou aangekochte producten of over onze dienstverlening. Naast jouw contactgegevens kunnen wij je vragen in welke winkel je het product hebt gekocht, het bestelnummer in geval van online bestellingen en eventueel een foto van het product dat niet voldoet.
 • Speciale acties 
  Ekoplaza kan speciale acties aanbieden waar je aan deel kunt nemen. Denk bijvoorbeeld aan verloting van prijzen op basis van jouw aankopen. Wanneer je deelneemt aan een dergelijke actie, verwerken wij alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de actie te kunnen voeren, je te informeren en om in staat te zijn de voordelen aan jou toe te sturen. De bewaartermijn wordt per actie bepaald.

Derde partijen
Ekoplaza kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen:

 • Vervoerders/bezorgdiensten om bestellingen bij u af te leveren (zoals Peddler, Groenbezorgen of Leen Menken).
 • Het versturen en beheren van cadeaukaarten (Intersolve).
 • Indien we daartoe wettelijk verplicht zijn (opsporingsinstanties, fiscale autoriteiten, toezichthouders)
 • Voor de afhandeling van betalingen maken we gebruik van Adyen
 • Voor het versturen van nieuwsberichten maken we gebruik van de diensten van Spotler.
 • Voor marketingdoeleinden gebruiken we de diensten van Google (Analytics), Pinterest, Microsoft en Meta.

Beveiliging 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens te beperken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd. Toegang tot jouw gegevens in de webshop is afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord die je zelf bepaalt.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Bewaartermijnen 
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Jouw rechten 
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen in of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit kan ook via je eigen klantaccount. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren door een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ekoplaza zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op jouw verzoek reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 
Heb je vragen over onze privacyverklaring dan kun je deze richten aan:
Ekoplaza BV.
Kempkens 1000
5465 PR Veghel
Postbus 244
5460 AE Veghel
T: +31 413 313 502
E: info@ekoplaza.nl

Datum privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op16 april 2024.