29 mrt. 2022

Ekoplaza loopt voorop met vogelvriendelijke zuivel

img

Supermarkten zijn een onmisbare schakel in de keten om het boeren mogelijk te maken rekening te houden met weidevogels. Daarom kiezen wij voor een groot assortiment vogelvriendelijke zuivelproducten in het schap, daarmee lopen we voorop in supermarktland.  Ons veelzijdige assortiment vogelvriendelijke zuivel bestaat o.a. uit producten van vogelvriendelijke merken als Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel, maar ook Ekoplaza huismerkkaas voldoet aan de door Vogelbescherming Nederland opgestelde criteria voor vogelvriendelijke zuivel.

Werken aan het behoud van vogels 
We zien de link die landbouw heeft met de natuur en voelen ons daar medeverantwoordelijk voor. Het is zorgelijk dat steeds meer broedgebied wordt opgeslokt door intensieve landbouw. Het heeft er de afgelopen dertig jaar voor gezorgd dat het aantal weidevogels met 70% is afgenomen. Voor behoud van de vogels is biologisch boeren zonder gif en kunstmest belangrijk, maar er is meer nodig. Ook de inzet van boeren om concrete maatregelen te nemen telt mee. Een boer neemt bewust maatregelen op weilanden, op en rond akkers en op zijn erf, zodat vogels kunnen eten, rusten en broeden. “Denk aan later maaien, waardoor er tijdens het broedseizoen meer beschutting is, kruiden en bloemen laten groeien tussen het gras en een hoog waterpeil zodat een biodivers landschap ontstaat met meer voedsel voor weidevogels”, zegt Piet Spoorenberg van Vogelbescherming.

Investeren in vogelvriendelijke extra’s 
Soms betekent dit ook investeren in een iets mindere en latere oogst of in extra nestelgelegenheid en het planten van bes-dragende struiken. Daarmee dragen telers en boeren bij aan de instandhouding en verbetering van de natuurwaarden, de biodiversiteit op hun bedrijf en het in stand houden van de vogelpopulatie in ons land. Om dit te realiseren werken we samen met Vogelbescherming Nederland. Want wanneer Ekoplaza producten afneemt van de boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de weidevogel, kan dat een enorm verschil maken. “Al jaren is Vogelbescherming een samenwerkingspartner van ons. Samen zetten we stappen om beter voor vogels te zorgen. Dat doen we met onze leveranciers, boeren en telers aan de hand van concrete criteria die Vogelbescherming heeft opgesteld,” aldus René Oosting coördinator van inkoop groenten en fruit bij Ekoplaza.

Als consument kan je zelf ook iets doen om boerenlandvogels te steunen. We beschikken over een ruim assortiment aan vogelvriendelijke zuivel. De zuivelproducten van Weerribben Zuivel, Zuiver Zuivel, Terschellinger kaas, Bastiaansen Weidevogelkaas en alle kaas van het Ekoplaza huismerk voldoen aan de criteria van Vogelbescherming Nederland. Door voor deze biologische producten te kiezen bevordert de klant niet alleen de biodiversiteit, maar ook de vogelstand.

Camera bij echte boerenlandvogel
Vanaf vandaag staat er een camera van Vogelbescherming bij een echte boerenlandvogel: de kievit. Het nestje ligt in polder Eemland bij Bunschoten, waar boeren zich al jaren gezamenlijk inspannen voor de bescherming van weidevogels. Een camera bij een boerenlandvogel is nieuw. Want het valt niet mee om zo’n kievitsnest goed in beeld te krijgen. Het is geen vaste nestkast waarin gemakkelijk een camera geïnstalleerd kan worden en voordat een kievit tot broeden overgaat, maakt ze eerst tal van proefnestjes. De vraag is dan: welke kiest mevrouw kievit uit? Ze nam haar tijd, maar uiteindelijk viel haar keuze dus op het nest dat nu te zien is op beleefdelente.nl.

Beleef de Lente 
Een kleine maand geleden zette Vogelbescherming de eerste camera’s van Beleef de Lente weer aan. Met Beleef de Lente brengt Vogelbescherming het leven van de vogels in het broedseizoen letterlijk in de huiskamers van de mensen. Zo wil de organisatie laten zien hoe bijzonder vogels zijn en dat bescherming noodzakelijk is.