24 apr. 2023 nieuws

Ekoplaza juicht Nederlandse IMVO wetgeving toe

img

Binnenkort wordt de initiatiefwet om bedrijven verplicht te stellen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen besproken in het parlement. Om de urgentie te benadrukken spreken we samen met CNV, MVO-platform en verschillende andere bedrijven ons nogmaals uit voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. We doen een gezamenlijke oproep in NRC en Trouw; het is de hoogste tijd dat bedrijven wettelijk verantwoordelijk worden gemaakt voor wat eigenlijk heel normaal is, ondernemen met respect voor kinderen en mensen, milieu en klimaat. 


Met de Wet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen wil een groot aantal politieke fracties ons land voorbereiden op de toekomst. Bij Ekoplaza vinden we dat de toekomst groen en duurzaam moet zijn en dat kinderrechten en mensenrechten gewaarborgd moeten worden. Dat is beter voor mensen én beter voor bedrijven. Daarom staat Ekoplaza achter de initiatiefnemers van de nieuwe wet en zijn we klaar voor de toekomst.

Mensenrechten bij Ekoplaza


Internationale Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Begin dit jaar publiceerde Ekoplaza de eerste rapportage op het gebied van mensenrechten. Deze rapportage is in lijn met de standaarden voor Internationale Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), zoals de OESO-richtlijnen. ‘De nieuwe wet is een goed initiatief’, vindt Lorenzo van Nistelrooij, kwaliteitsmedewerker bij Ekoplaza. ‘We moeten ons inzetten voor de rechten van de mens in de gehele keten. Daarom pleiten wij ervoor dat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet langer een vrijblijvende activiteit, maar een verplichting wordt voor alle Nederlandse bedrijven. De verplichting moet wel duidelijke handvatten bieden voor bedrijven om op een goede manier initiatief te nemen voor de mensenrechten.’

Vanzelfsprekend
Lorenzo leidt het beleidsproject voor mensenrechten van Ekoplaza. Lorenzo: "Wij staan voor eerlijk voedsel, waarbij we transparant zijn over de herkomst, dat direct en indirect via producenten afkomstig is van kleinschalige boeren. Een eerlijke prijs geeft hen een leefbaar loon waarmee ze kunnen investeren in een gezonde toekomst. Deze waardes hebben wij altijd als vanzelfsprekend beschouwd, maar nog nooit in officieel beleid geformuleerd. Voor ons is een eerste beleid waar we dit jaar mee gestart zijn, een mooie stap waarin we kunnen groeien met verantwoord ondernemen."

Verder beleid
Ekoplaza ziet een eerlijke samenwerking in de keten als een belangrijk uitgangspunt. Er zijn volgens Lorenzo wel redenen voor verder beleid en ontwikkeling: "We merken dat we als supermarkt steeds verder worden uitgedaagd om ons te binden aan officiële verdragen en organisaties die invulling en definities geven aan datgene wat wordt verstaan onder sociaal en eerlijk met elkaar omgaan. Zonder de perverse race naar de bodemprijzen was dit alles waarschijnlijk niet nodig geweest, maar het is wel de realiteit van vandaag de dag. Wij willen laten zien dat je als consument een keuze hebt en dat je bij Ekoplaza terecht kunt voor eerlijke boodschappen. Daarom zijn we blij met een dergelijk supermarkt-vergelijkingsonderzoek van de Superlijst Sociaal van Questionmark. In voorgaande Questionmark onderzoeken hebben we laten zien dat Ekoplaza koploper is in supermarktlandschap op het gebied van gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Ook op sociaal gebied willen we dit 10-kamp aangaan en zorgen dat we op alle onderdelen een juist voorbeeld geven en nieuwe stappen zetten.”

Bekijk de advertentie in NRC of Trouw en lees informatie over hoe jij mee kunt doen. Hoe Ekoplaza zich inzet voor een eerlijke keten? Dat lees je hier.