principieel voor een betere wereld

Samen met ons team, telers, leveranciers en jou als klant werken we aan een voedselketen waarin alles klopt. Door samen goed te kiezen, veranderen we de wereld. Bord voor bord, karretje voor karretje, mandje voor mandje. Bij Ekoplaza gaan de principiële keuzes die we maken áltijd vóór het commerciële belang. Wij veranderen onze principes niet. Ook niet een beetje. 

We nemen je mee in de keuzes die wij dagelijks maken.

Bij Ekoplaza is alles biologisch

Biologisch? Ja, natuurlijk. Alles in onze schappen is gegarandeerd biologisch én bevat het Europees biologisch keurmerk. Uitgezonderd van de producten die niet biologisch te certificeren zijn. Zoals water, zout en producten uit de zee. Bij deze producten werken we met onafhankelijke instanties die ons inkoopbeleid en leveranciers toetsen.

Als je biologisch koopt, wil je zeker weten dat er is voldaan aan bepaalde eisen. EU-bio staat voor een alomvattende aanpak om landbouw en voedselproductie op alle aspecten van mens, dier en milieu in balans te brengen. Door te kiezen voor biologisch, hoef je dus niet te kiezen voor één van deze facetten, maar doe je het op al deze fronten goed.

Biologische producten zijn sinds 1 juli 2010 te herkennen aan het 'groene blaadje'. Gebruik van dit Europese biologische keurmerk betekent dat het product voldoet aan de wettelijke eisen voor biologische productie. En niet onbelangrijk: dat dit gecontroleerd is door een onafhankelijke partij. In Nederland is dat Skal Biocontrole.

epnl_wobblers_aanvulling1_820px
epnl_wobblersa_10_820px

Wij kiezen voor kleinschalig, voor de beste kwaliteit

Grootschalige landbouw is Nederlands grootste exportproduct. De bodem wordt uitgeput en droog, de dieren opgehokt en het zaad kunstmatig veredeld met gen-technologieën. Bij Ekoplaza denken we dat ons voedsel in betere handen is bij bedrijven met de menselijke maat dan bij een handvol multinationals. We kopen direct in bij onze leveranciers, zonder tussenhandel.

Wij geloven in lange termijnrelaties. Met het grootste deel van onze leveranciers werken wij al vanaf het ontstaan van Ekoplaza samen (al ruim 40 jaar). Wij vragen onze leveranciers om te blijven innoveren en investeren in de waarden van bio. Voeding in handen van familiebedrijven voorkomt de nadelen van grootschaligheid en zorgt voor passie die leidt tot kwaliteit. Daar ligt onze gezamenlijke ambitie. Zodat jouw eten beter is.

Bij ons is alles luchtvrachtvrij

Wij vinden dat het afgelopen moet zijn met luchtvracht voor voedingsmiddelen. Daarom is het Ekoplaza assortiment sinds 1 juni 2023 helemaal luchtvrachtvrij.

Door zo veel mogelijk te kiezen voor groente en fruit van dichtbij voorkomen we onnodige voedselkilometers en stimuleren we de Nederlandse landbouw om biologisch te (blijven) produceren. Ook gewassen die uit Nederland zijn verdwenen halen we weer terug. Daarmee verminderen we niet alleen voedselkilometers, maar geven we ook dieren en planten die zich hier thuis voelen hun natuurlijke habitat terug.

Soms kan het niet anders dan van ver weg: bananen, mango’s of kiwi’s groeien immers niet in Nederland. In dat geval zorgen wij ervoor dat we de lokale boeren kennen, een korte keten hebben en dat het transport duurzaam is. Geen luchtvracht dus, maar alternatief transport zoals de boot of het spoor. 

epnl_wobblers_aanvulling2_820px
epnl_wobblers_aanvulling4_820px

Bij ons vind je geen genetisch gemaniuleerd voedsel

Wij vinden dat je niet moet knutselen aan Moeder Natuur. Onze telers kiezen niet voor genetisch gemodificeerd voedsel, maar gaan uit van natuurlijke veredeling. Bij genetisch gemodificeerd voedsel zijn de genen veranderd om resistent te zijn voor bestrijdingsmiddelen. Zodat er veel gif kan worden gespoten. Dat gaat tegen onze principes in, want wij vinden dat iedereen recht heeft op voeding zonder cocktail aan bestrijdingsmiddelen. Bij Ekoplaza vind je enkel biologische producten en deze zijn 100% vrij van genetisch gemodificeerde organismen (GMO).

Alle veredeling binnen de biologische landbouw wordt uitgevoerd met 'klassieke' technieken. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de natuurlijke eigenschappen van de plant en er wordt niet ingegrepen met nieuwe gen-technologieën. Ook de nieuwste techniek 'CRISPR-cas9' past niet in onze biologische visie. Binnen de klassieke veredeling worden kruisingen gemaakt tussen verschillende geselecteerde planten en hiervan wordt het zaad geoogst. Wanneer je dit plant-generaties achter elkaar doet, komen we steeds een stapje dichterbij rassen met de beste eigenschappen. Op deze manier ontstaan robuuste, krachtige en productieve rassen die uitermate geschikt zijn voor het telen onder biologische omstandigheden. Dit hele proces gebeurt in samenspraak met biologische telers voor wie deze rassen ontwikkeld worden.

Wij gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen

Door chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken komt er gif in de bodem, het drinkwater en in de gewassen zelf. Insecten krijgen dat binnen en gaan dood. Wij willen niet verantwoordelijk zijn voor deze middelen die in de natuur verdwijnen en vernietigend zijn voor de biodiversiteit in Nederland.


Biologische boeren werken zonder chemische bestrijdingsmiddelen en samen met de natuur. Ze vergiften het land niet en putten de bodem ook niet uit. Bij de biologische filosofie worden alle juiste randvoorwaarden voor een perfecte teelt gerealiseerd. Hierdoor is de toepassing van natuurlijke gewasbestrijdingsmiddelen niet nodig, omdat de teler in het beginstadium al maatregelen heeft genomen. Dat het bij wet is toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, betekent niet dat het in de praktijk veel gebruikt wordt. De kracht van biologisch zit in de teeltmethode, de gewasrotatie en goed bodembeheer. Niet in middeltjes. Telers en boeren zorgen voor bijvriendelijke bloemenvelden. Ze zoeken naar alternatieven om geen chemische bestrijdingsmiddelen te hoeven gebruiken en geven ruimte aan de natuur. O.a. lieveheersbeestjes doen het werk als natuurlijke bestrijders voor ongedierte.


Wij geloven dat werken zonder deze middelen tot een betere wereld voor ons en onze kinderen leidt. Ekoplaza is de meest gifvrije supermarkt en biedt je de mogelijkheid om met een gerust hart boodschappen te doen. Doordat jij hiervoor kiest, kies je voor biodiversiteit en red je levens.

epnl_wobblers_aanvulling3_820px
epnl_wobblersa_5_820px

Onze boeren gebruiken geen kunstmest

Dat landbouwgif niet gunstig is, dat zullen de meesten van ons wel begrijpen, maar wat is het probleem met kunstmest? Sinds de industriële revolutie zijn we onze bodems steeds minder gaan beschouwen als levend organisme, maar als een soort substraat om planten en (indirect) dieren zo snel mogelijk mee te voeden, met een sleutelrol voor kunstmest. De productie van stikstofkunstmest vraagt een grote hoeveelheid fossiele energie en voedt direct de plant en niet het bodemleven. Met kunstmest kan meer voedsel worden geproduceerd, maar in de loop der jaren neemt het bodemleven in activiteit en kracht af. Hierdoor gaat de productiviteit van de bodem omlaag, de planten worden kwetsbaarder voor plaaginsecten en zijn er steeds vaker pesticiden nodig.

Voor biologisch eten en drinken gelden strenge regels omtrent het gebruik van kunstmatige toevoegingen en hulpstoffen, bij de verwerking van landbouwproducten is dat bijvoorbeeld kunstmest om gewassen sneller te laten groeien. Een gezonde bodem leeft en heeft geen kunstmest nodig om te floreren. De planten krijgen bij onze boeren de tijd om zich in de volle grond rustig te ontwikkelen in plaats van te worden opgejaagd met kunstmest. Op deze manier krijgen de planten de beschikking over een rijk pallet aan belangrijke nutriënten.

Al onze boeren telen in de volle grond

Telen op bodemloos substraat of hydroculturen past niet binnen de definitie van biologische teelt. Eigenlijk om een heel eenvoudige reden: omdat de planten niet in de vruchtbare volle grond groeien. Bij biologische landbouw is een gezonde bodem de basis voor duurzame voedselproductie. Het is volledig gebaseerd op het principe dat een vruchtbare bodem de plant voedt, zodat de plant op zijn beurt weer voedzaam voedsel kan voorbrengen.

Bij ons krijgen vitale planten de tijd om te groeien in een bodem vol leven. Zo groeien alle groente en fruit dus gewoon in de volle grond. Niet alleen de gewassen waarbij dat makkelijk te doen is, maar bijvoorbeeld ook onze aardbeien van Johan Tielen. Die smaken vol, diep zoet en zijn heel sappig. Dat komt omdat ze alle voedingstoffen zelf ophalen uit de bodem.

epnl_wobblers_6_820px
wobbler-bodemleven_820px

Wij vinden bodemleven belangrijker dan bodemprijzen

Schaalvergroting en winstmaximalisatie zou kostenefficiënt zijn, maar als je de maatschappelijke kosten en schade aan de natuur meetelt, gaat dat zeker niet op. Wij vinden dat kostenefficiënte productie ten koste gaat van alles van grote waarde: gezondheid, natuur, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, diervriendelijkheid, een mooi landschap en het klimaat. Bij Ekoplaza kiezen we voor biologische landbouw en voeding met menselijke maat, want daardoor kun je andere keuzes maken. Gericht op de toekomst in plaats van op snel gewin.

Samen zorgen we ervoor dat door innovatie en samenwerking de aarde in staat blijft ons te voeden, ook voor de volgende generaties. Wij beseffen dat er daardoor een eerlijke prijs nodig is voor de aandacht die de boer, teler of producent geeft aan jouw eten. Onze boeren investeren in de bodem, ook voor de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat elk onderdeel van de keten, van boer tot bord, bij ons gezond is. Gezonde bodem, gezonde gewassen, gezonde prijs.

Alleen onze sinaasappels worden uitgeperst, niet de teler

Bij ons krijgen kleinschalige boeren, telers en producenten een eerlijke prijs, zodat ze duurzaam en met respect voor hun medemens kunnen werken. Op deze manier kunnen onze boeren en telers zich blijven ontwikkelen en een alsmaar beter product aanbieden. Op hun land is er ruimte voor vruchtwisseling en gezonde groei, waardoor er een gezonde bodem ontstaat. We laten onze boeren en telers niet onzeker ondernemen. We maken jaarrond afspraken, zodat de boeren en telers weten dat we morgen óók nog producten afnemen.

epnl_wobblers_4_820px
epnl_wobblers_1a_820px

Je vindt geen palmolie in ons huismerk

Het Amazonegebied is de grootste nog overgebleven jungle ter wereld. En dat willen we zo houden. Veel bos wordt gekapt om plaats te maken voor grote palmolieplantages. Palmolie is een handige grondstof en de opbrengst ervan per vierkante meter is veel rendabeler dan elke andere plantaardige olie. Palmolie is vanwege de consistentie een product dat veelvuldig als ingrediënt gebruikt wordt in de voedingsmiddelenindustrie, ook in biologische producten. Helaas gaat de aanleg van gangbare plantages in tropische gebieden vaak hand in hand met grootschalige ontbossing en brengt daarmee het leefgebied van inheemse bevolking, dieren en planten in gevaar.

Alle producten van het Ekoplaza huismerk zijn sinds juli 2019 volledig palmolievrij. De weg ernaar toe was niet eenvoudig, maar we werken er hard voor en we laten zien dat het kan. Samen met onze huismerkleveranciers hebben wij gezocht naar alternatieven voor palmolie. Denk daarbij aan zonnebloemolie of shea butter. Deze ingrediënten zorgen bovendien voor meer teeltsoorten wat bijdraagt aan diversiteit in de landbouw en daarmee ook aan de biodiversiteit.

Voor alle overige merken in het assortiment gebruiken we alleen duurzame palmolie RSPO gecertificeerd, die vrij is van ontbossing.

Onnatuurlijke E-nummers vind je bij ons niet

In het voedselaanbod van Ekoplaza is er geen plaats voor omstreden of kunstmatige E-nummers. De ontelbare onnatuurlijke E-nummers vind je bij ons dan ook niet terug. E-nummers maken producten langer houdbaar of wijzigen de kleur, geur, smaak of structuur. Dat willen wij niet. Daarom tolereren wij alleen natuurlijke toevoegingen die essentieel zijn voor de bereiding. 

epnl_wobblers_2_820px
epnl_wobblersa_12_820px

Bij ons vind je geen onnatuurlijke conserveringsmiddelen

Door het gebrek aan budget, creativiteit en innovatievermogen worden kant-en-klaar maaltijden vaak gemaakt met flink bewerkte grondstoffen, waarvan de smaak en structuur opgeleukt wordt met suiker, vet, zout en allerlei onuitspreekbare toevoegingen. Gebruik van conserveermiddelen zorgt voor lange houdbaarheid.

Onze maaltijden worden bereid zonder conserveermiddelen, kunstgrepen en onnodige toevoegingen zoals smaakversterkers. Voor voedselveiligheid en om bacteriegroei tegen te gaan maken we gebruik van ingrediënten van natuurlijke oorsprong, zoals gebufferd azijn. Daarmee wordt niet alleen de houdbaarheid van een maaltijd verlengd maar worden ook eigenschappen, zoals kleur, geur en smaak gevrijwaard. Verder bereiken we koelverse houdbaarheid door technologie te gebruiken zoals versneld terugkoelen. Er zijn zelfs een aantal nieuwe methodieken die dit nog verder kunnen oprekken. Door deze methodieken te combineren met de juiste biologische grondstoffen kan het toevoegen van potentieel ongezonde conserveermiddelen zoals nitriet en benzoëzuur achterwege blijven.

Wij gebruiken geen onnatuurlijke broodverbeteraars

Lekker brood heeft maar een paar dingen nodig: meel, water, gist of desem, een snufje zout en tijd. Jij krijgt dan echte smaak en geen gebakken lucht. Broodverbeteraars, verstopte suikers, prefab broodmixen of machinale verwerking, daar doen wij niet aan. Onze bakkers geven het deeg de tijd om te rijzen. Zuurdesem is zelfbereid en ze werken met graan van bekende telers. Dat levert knapperig brood op dat niet eeuwig houdbaar is. Maar het is zo lekker dat je het meteen opeet.

epnl_wobblers_14_820px
epnl_wobblersa_3_820px

Bij ons smaakt alles zoals het van nature smaakt

Het is heel simpel. Wat er niet in hoort, zit er niet in. Onze producten zijn heerlijk zonder hulp van smaakversterkers, kunstmatige toevoegingen, minder suiker, vet en zout. Gewoon puur van zichzelf. We bieden de beste kwaliteit die de natuur te bieden heeft. Hup, zo op jouw bord. Dat lijkt logisch, maar alleen wij kunnen het garanderen.

Ook van ver kiezen wij voor eerlijke handel

Een van de uitgangspunten van Ekoplaza is zorgvuldig omgaan met de mensen waarmee we samenwerken in de hele keten. Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving, leefbaar loon, gelijke behandeling, eerlijke kansen en toekomstperspectief.

Wij vragen onze leveranciers om te blijven innoveren en investeren in de waarden van bio. Als een innovatie leidt tot een meerprijs, zoals bij het Agroforestry project, dan betalen we die. Wij vinden dat een eerlijke prijs niet alleen gaat over de euro’s die je geeft. Kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden helpen we door ervoor te zorgen dat ze onafhankelijker en toekomstbestendiger worden. Bijvoorbeeld door te leren hoe ze goede compost kunnen maken, hoe ze hun opbrengst kunnen verhogen door meerdere gewassen te telen of door bomen op hun bedrijf te planten voor beter waterbeheer.

epnl_wobblers_7_820px
wobbler-sloopmelka_820px

Bij ons vind je geen sloopmelk

Sloopmelk is melk zonder een goed dierenwelzijnskeurmerk. De koe moet heel veel melk geven, vaak onder slechte leefomstandigheden. Daardoor wordt ze vaak ziek en al op jonge leeftijd afgevoerd naar de slacht.

Voor de productie van biologische melk gelden strikte regels bovenop de algemene productievoorschriften voor melk. De biologische koeien mogen minimaal 180 dagen, gemiddeld acht uur per dag naar buiten om in de wei te grazen. De rest van het jaar mogen de koeien ook naar buiten, maar vanwege het natte weer is dat niet verplicht. Preventief gebruik van antibiotica bij biokoeien is niet toegestaan. Ziektes worden vooral vermeden door de comfortabele leefomgeving van de dieren en hun aangepaste voeding. Ook hoeven onze koeien gemiddeld minder melk te geven en leven ze langer.

Al onze kaas is gemaakt van 100% weidemelk

Biologische melkveehouders laten hun koeien zoveel mogelijk buiten lopen. De koeien blijven alleen binnen als het weiland te drassig is. Gemiddeld lopen biologische koeien daardoor minstens twee keer zoveel buiten als niet-biologische koeien. In de weide eten ze voedzaam gras vol met klavers en kruiden. Melkveehouders beschikken over veel land omdat alle koeien, ook de koeien die nog geen melk geven, naar buiten gaan. Voor kaas van het Ekoplaza huismerk werken we met twee vaste leveranciers van melk, namelijk buurboeren Willem en Wicher. De koeien mogen altijd naar buiten als ze dat willen, dag en nacht. En als dat niet kan geven de boeren vers of gedroogd gras in de stal. Het gebruik van krachtvoer hebben ze tot een minimum weten te beperken. 

epnl_wobblers_11_820px
epnl_wobblera_kappen_820px

We kappen geen oerwoud voor veevoer

Veel bos wordt gekapt om plaats te maken voor grote sojaplantages, voornamelijk voor veevoer. Onze boeren halen het veevoer grotendeels uit Europa. Bijvoorbeeld de koeien van de twee vaste boeren voor onze huismerk kaas. Zij grazen dag en nacht kruidenrijk gras en krijgen daarnaast een klein beetje kuilvoer, mais en voederbieten van eigen land. Dus geen geïmporteerd veevoer zoals soja of palmolie. Wij vinden het fijn dat we precies weten wie er achter onze producten staan, zodat we zeker weten dat we dezelfde waarden hebben en op elkaar kunnen vertrouwen.

Andere leveranciers stimuleren we om net als de boeren voor het Ekoplaza huismerk helemaal geen soja of palmolie in veevoer te gebruiken. Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel garanderen zelfs 100% Nederlands veevoer. Wanneer er wel soja of palmolie wordt gebruikt moet het voldoen aan de RTSR of RSPO criteria. Hoewel er in de Europese biologische wetgeving geen harde eisen zijn opgenomen met betrekking tot boskap, kunnen we stellen dat er geen boskap plaatsvindt voor biologisch veevoer. Voor het produceren van biologische melk, mag er namelijk uitsluitend gebruik worden gemaakt van biologisch voer en dus biologische soja.

Nederland importeert vrijwel alle biologische soja die wordt gebruikt voor biologisch veevoer met de boot uit Togo, Kazachstan, China, Europa of uit India. Het gebied waar de soja vandaan komt zijn gebieden met puur landbouwgrond.

Al ons vlees komt uit een transparante keten

Een stressvrij leven geeft smakelijker, malser vlees. Vlees dat voor 100% uit vlees bestaat, niet opgepompt met water. Dat lijkt logisch? Ja, daarom werken we met leveranciers die zorgen voor kwaliteitsvlees. In een korte, gecontroleerde keten. Want wanneer je vlees eet, moet het duidelijk zijn waar dat vlees vandaan komt. Daarom is onlangs de vleesketen compleet op de schop gegaan.

In samenwerking met onze leverancier hebben we ervoor gekozen om slechts met een paar veehouders samen te werken. Op deze manier hebben wij en de leverancier precies inzichtelijk van welk dier het vlees komt en bij welke boer het dier is grootgebracht. We werken met boeren die hun dieren de ruimte en gevarieerde voeding geven. Geen preventieve antibiotica. Want antibiotica vernietigt niet alleen de slechte, maar ook de goede bacteriën. Hierdoor kunnen dieren geen natuurlijke weerstand opbouwen en worden ze zwakker.

De directe connectie tussen leverancier en veehouder zorgt voor de garantie dat je als consument een transparant en biologisch stukje kwaliteitsvlees koopt. Met de handvol veehouders bouwen we aan een gesloten en circulaire keten die bijdraagt aan een beter voedselsysteem. Binnen de keten zoeken we naar de juiste innovaties. We maken de kringloop rond door te kiezen voor veevoer van een eigen graanleverancier. Bij de productie van het voer ontstaat een restproduct wat wordt hergebruikt als stro in de stallen. Dit vlees ligt onder het merk Lebon bij Ekoplaza in de schappen.

wobbler-transparant_820px
wobbler-eieren_820px

Al onze eieren komen uit Nederland

Bij Ekoplaza werken we met vaste biologische- of biodynamische pluimveehouders. We weten dus precies waar ieder eitje vandaan komt. In ons schap vind je enkel biologische en biodynamische eieren die in Nederland zijn gelegd.

Wij hebben 2x zoveel vega als vlees

Eén van de meest simpele manieren om duurzamer te leven is om vaker voor plantaardige voeding te kiezen. Vervang je het stukje vlees door een plantaardige burger, dan garanderen wij je een lekker alternatief met echte ingrediënten zonder geknutsel. Wist je dat ons assortiment vleesvervangers in de winkel, waarvan 75% vegan, bijna 2x zo groot is als ons assortiment vlees? Wij zorgen ervoor dat dit verschil ieder jaar weer groter wordt om zo de eiwittransitie een boost te geven. Dat zien we ook aan onze verkoop: 72% van onze verkoop in 2022 bestond uit plantaardige eiwitten.

wobbler-vega_820px
wobbler-microplasticsa_820px

Bij ons vind je geen microplastics

Je staat er niet altijd bij stil wat er in het potje dagcrème of shampoo zit. Misschien wil je het ook niet eens weten. Er zijn veel synthetische stoffen en zelfs plastics die worden toegevoegd aan verzorgingsproducten. Deze komen soms voort uit ingrediënten waar je het niet van had verwacht.


Bij Ekoplaza hebben we een Zero Plastic Inside verzorgingsschap. Dat betekent dat alle verzorging gegarandeerd vrij is van micoplastics en nanoplastics. Het Zero Plastic Inside keurmerk wordt toegekend aan persoonlijke cosmetica en verzorgingsproducten die 100% vrij zijn van nano- en microplastics. Het keurmerk wordt uitgegeven en gecontroleerd door Plastic Soup Foundation. Het complete assortiment cosmetica en verzorging van Ekoplaza beschikt over dit keurmerk. Hierdoor is Ekoplaza de eerste (en enige) plastic soup proof supermarkt van Nederland. Naast microplastic- en nanoplasticvrij is onze verzorging gegarandeerd; van natuurlijke herkomst, vrij van synthetische geur- en kleurstoffen, vrij van minerale oliën, vrij van parabenen, vrij van siliconen. Want alleen dan kun jij jezelf verzorgen zonder zorgen!

Al ruim 40 jaar

De ouders van Erik Does, CEO Ekoplaza vonden ruim 40 jaar geleden al dat het anders kon én moest. Zij wilden met de principiële keuzes die zij maakten, ook anderen mensen stimuleren en helpen om betere keuzes te maken. Elke dag, met de dagelijkse boodschappen. Ze wilden werken vanuit hun hart en zich laten leiden door wat echt van onschatbare waarde is: onze planeet. Met deze gedachte is in 1980 de allereerste natuurvoedingswinkel in Amsterdam geboren.


Door de jaren heen is het familiebedrijf op zoek gegaan naar meer Ekovrienden; compagnons, investeerders maar ook producenten die het lef hebben om dingen echt anders te doen. En dat lukt! Want binnen onze transparante keten zijn we met steeds meer boeren, telers en vissers, meer vaders en moeders, meer kenners en liefhebbers. Steeds meer mensen die denken aan de toekomst. Het huidige voedselsysteem zit aardig vastgeroest, maar met alle Ekovrienden krijgen we ‘m in beweging. Ons doel? Een voedselketen die écht lekker, gezond en goed eten toegankelijk maakt voor iedereen.

wobbler-40jaar_820px

Om dat te kunnen bereiken, moeten we ervan overtuigd zijn dat wát we verkopen, goed is. Dat begint al op de akker van de boer, en eindigt pas op het bord van de klant. Dus van herkomst tot manier van produceren, en van verpakking tot transport. We geven voeding weer in handen van familiebedrijven. Zo voorkomen we de nadelen van grootschaligheid en belangrijker nog: het zorgt voor passie. Want échte passie leidt tot kwaliteit. Ekoplaza is immers zelf ook een familiebedrijf! We gaan langdurige relaties aan, luisteren naar wat onze partners bijzonder maakt, en geven ze de ruimte om producten te maken waar zij (en dus wij) écht trots op kunnen zijn. Een mooi streven. Maar alleen mogelijk als we onze partners een duurzaam bestaan en een eerlijke prijs geven voor wat ze maken. Zodat we weten dat het genoeg is om milieu- en diervriendelijk te kunnen werken.

Dat doel bereiken we als we zoveel mogelijk mensen zover krijgen om mee te doen. Elke dag met de dagelijkse boodschappen de wereld veranderen. Of op z’n minst een beginnetje maken. En het leuke is; het kan al met kleine beetjes, kleine stapjes. Met hoe meer we zijn, hoe groter de impact, hoe duurzamer ons effect. Daarom betrekken we onze jou als klant bij de voedselketen die nu nog op een afstand staan. We laten zien dat als je doet waar je hart ligt, dit aanstekelijk werkt en je ook daadwerkelijk een verschil kunt maken.

Ben jij ook principieel voor een betere wereld en wil jij onze impact helpen te vergroten? Doe met ons mee. 

Word ook Ekovriend!