Gerrit marsman sr. & jr. van de eerste

Gerrit jr. is de derde generatie op het gemengde familiebedrijf Eko-boerderij De Eerste. Gerrit jr.: “In 1956 was het een gangbaar melkveebedrijf,  waar mijn opa Gerrit eigenaar van werd. Toen mijn vader Gerrit dit bedrijf in 1987 overnam, ontdekte hij dat het fijne zand ideaal was voor groenteteelt. Hij schakelde om en werd een biologisch gemengd bedrijf, samen met zijn vader.

Een gemengd bedrijf

Het omliggende land van boerderij ‘De Eerste’ is maar liefst 85 hectare groot. Hiervan is 20 hectare natuurgebied en op de overige 65 hectare worden verschillende biologische groenten geteeld. Waaronder onze Romaanse sla. Maar ook aardappels, diverse koolsoorten, pastinaak, prei, peen, voederbieten en grasklaver. Op boerderij ‘De Eerste’ leven zo’n 65 koeien, 250 kippen en 4 varkens. De dieren mogen lekker buiten rondlopen en worden gevoed met restproducten van het eigen geteelde groente en fruit.

Verse oogst van De Eerste

Omschakelen naar bio

Gerrit jr.: "In die tijd dat mijn vader omschakelde naar biologisch, waren andere agrariërs sceptisch omdat mijn vader niet volgens het gangbare patroon teelde en dat volgens hen niet kon. Mijn vader schafte de chemische bestrijdingsmiddelen af en werkte in plaats van met kunstmest weer met ouderwetse stalmest en organische compost afkomstig van het nabijgelegen natuurpark De Weerribben.


En is in de Noordoostpolder het stikstofoverschot het laatste jaar gestegen, uit onderzoek blijkt dat er bij ons juist meer organische stof in de bodem zit, dan op een vergelijkbaar gangbaar bedrijf op dezelfde grondsoort. Wij zien dat terug in mooie biologische gewassen en meer CO2-opslag in de bodem. Dit helpt dus tegen het broeikaseffect.”

Gesloten kringloop en een korte keten

“Sinds mijn 18e zit ik al in het bedrijf, dus ik weet niet beter dan dat wij biologisch telen. Telen zonder chemische bestrijdingsmiddelen is voor mij de juiste manier om voedsel te verbouwen. Wij werken veelzijdig: met melk- en pluimvee, akkerbouw voor onze eigen voederwinning, de groenteteelt en eigen verzuiveling van de melk, inclusief kaasmakerij. Groenteafval en de wei (reststroom van het kaasmaken) gaat naar de varkens. " 


"Onze windmolen voorziet in de elektriciteitsbehoefte. We werken met een zo regionaal mogelijk gesloten kringloop en zorgen voor een korte keten. Via de eigen boerderijwinkel verkopen we ook direct aan de consument. We weten dus precies voor wie we telen. Zo gaat de pastinaak van het veld direct de winkel in en belandt binnen een straal van vijf kilometer bij de klant op zijn bord,” aldus Gerrit jr.

image
image
image

Koolstofboeren een oeroud principe

Gerrit sr. en zoon Gerrit jr. zijn niet alleen broccoliboeren en veeboeren, maar ook koolstofboeren. Op hun ekoboerderij ‘De Eerste’ staan kastanjes, wilgen, elzen, eiken en linden, allemaal door elkaar, om CO2 vast te houden. Maar dat is niet de enige reden dat de akkers van De Eerste zijn omzoomd met groen, vertellen vader en zoon. 

Het microklimaat

Gerrit: "De bomen veranderen het microklimaat. Hier in de Noordoostpolder kan het flink waaien. Bomen breken de wind en beschermen zo onze gewassen. Bovendien zorgen de bomen ’s zomers voor schaduw voor het vee, en vliegt en fladdert er van alles in de bomenrijen."

image

Ekoplaza start pilot: van boer tot bord klimaatpositief

Bij Ekoplaza nemen we onze verantwoording. We zijn druk bezig om samen met onze Puur NL leveranciers van boer tot bord CO2-neutraal te worden. We werken eraan om, daar waar kan, meer CO2 op te nemen dan we uitstoten.

image

Gevaarlijkste pesticiden verboden

Deel 4 - Het tij is aan het keren. Consumenten accepteren het niet langer dat hun voedsel residuen van pesticiden bevat. Steeds meer wetenschappers onderzoeken de relatie tussen ernstige aandoeningen zoals kanker en Parkinson en het gebruik van toxische stoffen.

image

Ekoplaza richting 100% klimaatneutrale supermarkt

Vanuit de ambitie om - op de kortst mogelijke termijn - 100% klimaatneutraal te opereren, ondertekenden we een langdurige overeenkomst met 6 boeren om CO2-uitstoot te compenseren via Carbon Farming