Eten uit een gezonde korte keten

Jouw supermarkt heeft als basis transparantie van akker tot aanrecht. Een eerlijke samenwerking met een menselijke maat. We kiezen voor een maximaal gesloten kringloop en zoveel mogelijk van dichtbij.

Eten uit een gezonde keten

Grootschalige landbouw is ons grootste exportproduct. De bodem wordt uitgeput en droog, de dieren opgehokt en het zaad veredeld. Wij ondersteunen juist familiebedrijven. Zaad is de bron van het leven. Respect voor de natuur zorgt dat deze bewaard blijft voor toekomstige generaties. Wij denken dat ons voedsel in betere handen is bij bedrijven met de menselijke maat dan bij een handvol multinationals. Daarom steunen we deze familiebedrijven en werken we zoveel mogelijk samen. Onze boeren hoeven dan niet te protesteren.


Gewassen krijgen zonder chemische hulpmiddelen de tijd om te groeien. Ze investeren in de bodem, ook voor de toekomst. En daar betalen wij voor. Elk onderdeel van de keten, van boer tot bord, is bij ons gezond. Gezonde bodem, gezonde gewassen, gezonde prijs. Gericht op de toekomst in plaats van op snel gewin. Samen zorgen we ervoor dat door innovatie en samenwerking de aarde in staat blijft ons te voeden, ook voor de volgende generaties. Wij vinden dat een betere manier om met voedsel om te gaan. 

Maximaal gesloten kringloop

Wij hebben de meest gesloten keten als supermarkt. Wij zetten ons in om boerenbedrijven met elkaar samen te laten werken, zodat veevoer in eigen regio kan worden geteeld en de mest van de landbouwdieren op eigen grond kan worden uitgestrooid. Ook stimuleren we gebruik van elkaars restafval of producten.

Een eerlijke samenwerking

Wij werken elke dag weer aan een transparante keten van akker tot aanrecht. We kopen direct in bij onze leveranciers, zonder tussenhandel. Hierdoor kennen wij onze boeren en telers die vaak een familiebedrijf zijn en waar we langdurige relaties mee hebben (soms al meer dan 25 jaar). Voeding in handen van familiebedrijven voorkomt de nadelen van grootschaligheid en zorgt voor passie die leidt tot kwaliteit. We zijn zelf overigens ook een familiebedrijf. Onze boeren en telers krijgen een eerlijke prijs, zodat ze milieu- en diervriendelijk kunnen werken en een duurzaam bestaan hebben. Zo kunnen zij zich blijven ontwikkelen en een alsmaar beter product aanbieden. Op hun land is er ruimte voor vruchtwisseling en gezonde groei, waardoor er een gezonde bodem ontstaat. We laten onze boeren en telers niet onzeker ondernemen. We maken jaarrond afspraken, zodat de boeren en telers weten dat we morgen óók nog producten afnemen.

Zoveel mogelijk van dichtbij

We kiezen zoveel mogelijk voor groente en fruit uit Nederland en uit het seizoen. In deze periode smaakt het lekker en komt het van dichtbij. 

  • Door te kiezen voor dichtbij voorkomen we onnodige voedselkilometers en stimuleren we de Nederlandse landbouw om biologisch te (blijven) produceren. 
  • Tevens zorgt het niet alleen voor een mooier landschap, maar ook voor meer biodiversiteit. Vele winkels bieden ook nog producten uit eigen regio. 
  • Raapstelen en asperges in het voorjaar. Aardbeien in de zomer en pompoenen in de herfst. Het juiste seizoen geeft de volle smaak en bovendien is het duurzamer. 
  • Het eerste schap dat je bij ons in de winkel ziet, zijn de groente en fruitproducten die in de aanbieding zijn. Dat zijn grotendeels producten die volop aanwezig zijn in het seizoen. 
  • Soms kan het niet anders dan van ver weg. Bananen, mango’s of kiwi’s groeien immers niet in Nederland. In dat geval zorgen wij ervoor dat we de lokale boeren kennen, een korte keten hebben en dat het transport duurzaam is.
ekoplaza-biologisch-lekkerweten-winter2023-jasmijnrijst-cambodja

Eerlijk eten

Een van de uitgangspunten van Ekoplaza is zorvuldig omgaan met de mensen waarmee we samenwerken in de hele keten. Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving, leefbaar loon, gelijke behandeling, eerlijke kansen en toekomstperspectief. Want eerlijk eten vinden wij het lekkerst! 

Mensenrechten bij Ekoplaza

DE BIOLOGISCHE SUPERMARKT


Bij Ekoplaza staan we voor écht lekker eten. Dat betekent dat jouw boodschappen biologisch zijn en dat ze smaken zoals ze van nature horen te smaken. Dat maakt elk product, stuk voor stuk écht en ook nog eens ontzettend lekker. Om dat te kunnen beloven, moeten wij keuzes maken, elke dag opnieuw. Dat noemen wij de 5 keuzes. 

ekoplaza-biologisch-5keuzes-schoneaarde

Gezonde bodem

Maximaal gifvrije landbouw, maximaal plasticvrij en meer CO2 opnemen dan uitstoten.

ekoplaza-biologisch-5keuzes-authentiekesmaak

Authentieke smaak

Puur, vitaal en volwaardig. Geen kunstmatige toevoegingen en minder suiker, vet en zout.

ekoplaza-biologisch-5keuzes-groeiendenatuur

Groeiende natuur

Een levende bodem en ruime vruchtwisseling, veel variatie in zaadrassen, landbouw die biodiversiteit versterkt.

ekoplaza-biologisch-5keuzes-respectvolhandelen

Respectvol handelen

Maximaal benutten voedsel en reststromen, waarde en welzijn van dieren staan voorop, beste ingrediënten voor de juiste prijs.

ekoplaza-biologisch-5keuzes-korteketen

Korte keten

Transparant van akker tot aanrecht, eerlijke samenwerking met menselijke maat, maximaal gesloten kringloop en zo veel mogelijk van dichtbij.