31 jan. 2024 gezonde bodem

Samen met Ekovrienden leggen we meer CO2 vast

img

Waarom zou je je CO2-uitstoot compenseren met de aanplant van bomen aan de andere kant van de wereld, als je dat ook bij eigen telers kunt doen? Ekoplaza gaat samen met Ekovrienden lokaal CO2 vastleggen, bij 6 van onze boeren gevestigd in Nederland.

In 2021 tekende Ekoplaza een langdurige overeenkomst met verschillende boeren om CO2 vast te leggen via Carbon Farming. Koolstofvastlegging in de bodem heeft agrarische voordelen: het zorgt voor een goede bodemstructuur, een verbeterde waterhuishouding en een divers bodemleven. Maar dat niet alleen. Ook zorgt koolstofvastlegging ervoor dat CO2 uit de atmosfeer wordt vastgelegd in de bodem. Hierdoor kunnen koolstofboeren bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en het behalen van de gestelde klimaatdoelen.


Samen bereiken we meer
Onze Ekovrienden betrekken we graag bij dit project. Ekovrienden kunnen Eko's doneren aan één van onze koolstofboeren om hen te ondersteunen om de maatregelen voor koolstofvastlegging uit te breiden. Met de donatie krijgt de boer de mogelijkheid om bijvoorbeeld extra bomen te planten, te kiezen voor strokenteelt of het bedrijf te voorzien van bloemenstroken.

Doneer je Eko’s


Hoe werkt Carbon Farming?
Uit een soort 'menukaart' kiezen de boeren en telers maatregelen die zij op hun land toepassen. Door de maatregelen door te voeren op het bedrijf, zorgen ze voor meer CO2-opslag. Samen met Ekovrienden belonen we ze daarvoor. De volgende maatregelen vind je terug bij onze koolstofboeren:

 • Vanggewassen en groenbemesters: Dit zijn goede voorbeelden van wisselteelten. Na de oogst wordt de bodem bemest en vervolgens een groenbemester geplant. Klaver is zo'n groenbemester, die samen met de mest de bodem voedt en deze klaarmaakt voor een nieuw gewas. Het doel is om de bodem te herstellen.

 • Graanteelt: Granen vallen onder de rustgewassen. Ze vragen weinig van de bodem en zorgen voor bodemherstel tussen intensieve gewassen door. Met de teelt van granen geef je akkerkruiden, akkervogels en kleinere dieren hun natuurlijke habitat terug.

 • Niet scheuren van grasland: Een teler kan er voor kiezen om het land niet meer te gebruiken voor teelt, maar hier blijvend grasland neer te zetten. Intacte grasvelden houden CO2 vast in de bodem. Wanneer grasvelden worden weggehaald, bijvoorbeeld om op te telen, komt er CO2 vrij. Door grasvelden met rust te laten en het gras te laten staan, blijft de CO2 in de bodem.

 • Kruidenrijk grasland: Bij kruidenrijk grasland staan er verschillende grassoorten door elkaar. Deze verschillende soorten gras houden CO2 vast in de bodem.

 • Vaste dierlijke mest: Bij het gebruik van drijfmest wat over het land gespoten wordt, komt CO2 en stikstof vrij. Door mest te laten composteren krijgt het een vaste vorm, waardoor de CO2 niet vrijkomt en wordt vastgehouden.

 • Compost of bokashi: Op het bedrijf wordt compost gemaakt welke wordt verrijkt met allerlei producten van eigen bedrijf, zoals plantresten van de oogst van groenten en fruit. Na een rustperiode wordt het compost gebruikt op het land. Hierdoor wordt de bodem sterker en houdt deze CO2 vast.

 • Akkerranden en bloemenranden: Rondom het land van de boer worden bloemenstroken aangelegd. Deze trekken waardevolle insecten aan als bijen en sluipwespen. Dit zorgt voor een hogere biodiversiteit en CO2-reductie.

 • Vogelakkers: Dit zijn akkers waar groenvoedergewassen worden afgewisseld met kruiden en grassen. Vogels hebben hier alle ruimte om te nestelen en te huisvesten. De stroken groenvoedergewassen hebben een positief effect op de bodemstructuur en de bodemvruchtbaarheid: ze binden CO2 uit de lucht.

 • Agroforestry: Een agroforest, ook wel voedselbos genoemd, bestaat uit verschillende fruitstruiken, noten- en loofbomen. De bomen leggen CO2 vast en halen mineralen uit diepere grondlagen naar boven. Bovendien verrijken afgevallen bladeren het gras met een extra dosis voedingsstoffen.

Maak kennis met onze koolstofboeren:
De COwordt vastgelegd bij 6 van onze boeren waar we al jarenlang mee samenwerken. En die voor de lekkerste biologische groente en fruit zorgen in jouw Ekoplaza. We stellen ze graag aan je voor!  

 1. Harrie van den Elzen van Biofruit (Zeeland | Noord Brabant)
 2. Pipie Smits van Oyen van De Koekoek (Drimmelen | Noord-Brabant)
 3. Tim Moerman van Loverendale ter Linde (Oostkapelle | Zeeland)
 4. Joris Kollewijn van De Lepelaar (Sint-Maarten | Noord-Holland)
 5. Gerrit Marsman van De Eerste (Marknesse | Flevoland)
 6. Familielandgoed Marienwaerdt (Beesd | Gelderland)

Ben je benieuwd welke maatregelen onze koolstofboeren nemen? Je leest het hier.