Pipie Smits van oyen van de koekoek

Maak kennis met teler Pipie! Samen met haar man Marc en zoon Gijs runt zij gemengd bedrijf De Koekoek in Drimmelen. Aan de rand van de Biesbosch werkt zij met zorg en aandacht aan de lekkerste producten. Sinds 1999 teelt zij op biologische wijze verschillende groentes.

De kringloop op het bedrijf

De Koekoek kenmerkt zich door een grote verscheidenheid. Naast de groenteteelt bestaat de landbouw ook uit vleesvee en akkerbouw. Ze proberen de kringloop rond te maken. Voor de akkerbouw is een vruchtwisseling met grasklaver een kostbaar goed.


De grasklaver wordt gegeten door de kudde koeien. De mest wordt weer aan het land teruggegeven en zorgt voor een goede start voor de akkerbouw gewassen. De groenten met een afwijkende vorm en de koolbladeren worden weer aan de koeien gevoerd. Zo komt al het voer voor de koeien van eigen bedrijf. 

Groenten geteeld door Pipie


ekovriend, bedankt!

Samen met alle Ekovrienden is er in 2022 volop gedoneerd om de agroforestry op het landgoed van teler Pipie Smits van Oyen uit te breiden. We hebben met z'n allen de schouders eronder gezet met een geweldig resultaat voor de natuur. Vol trots hebben we een cheque kunnen overhandigen aan Pipie met een prachtig gespaard bedrag vanuit de Ekovrienden, gecombineerd met het koolstofboeren-project. Pipie is namelijk samen met andere telers en boeren onderdeel van een project waarbij CO2 wordt opgeslagen op het bedrijf.

smits-vanoijen016

Van landbouwgrond naar agroforest

Een flink stuk landbouwgrond is omgezet naar een agroforest, een landbouwbos. Met jullie hulp zijn er bomen geplant en bloemranden aangelegd, zodat de biodiversiteit structureel wordt gesteund. Pipie: ‘Bos en landbouw zijn op deze plek gecombineerd. We hebben bijvoorbeeld fruitbomen geplant met bessenstruiken eronder. En in een ander weiland hebben we notenbomen, kastanjes, eiken en beuken gezet. Met die bomen binden we CO₂ en ze houden ook het water vast. Onder de bomen kunnen onze varkens scharrelen, en op warme zomerdagen vinden onze koeien er schaduw.’ 


Recepten met de groenten van Pipie