Lopende acties en campagnes

Welke actie loopt er op dit moment?

Naast de wekelijkse folderaanbiedingen en het spaarprogramma Ekovriend, hebben we regelmatig spaaracties. Op dit moment spaar je gratis Blossombs!

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Ekoplaza actie ‘Voorjaarscampagne’ (verder te noemen: de “Actie") van, Ekoplaza, gevestigd op Kempkens 1000, 5465PR Veghel

  • Bij iedere €15,- aan boodschappen ontvang je 1 gratis Blossomb. Zuigelingenvoeding 0-6 maanden, boeken, cadeaubonnen en statiegeld zijn uitgezonderd van deze actie en kunnen dus geen aanleiding geven tot verstrekking van Blossombs.
  • De spaaractie loopt van woensdag 15 maart t/m dinsdag 25 april, of zo lang de voorraad strekt. OP=OP.
  • Iedere week kan je bij aankoop van een artikel van een geselecteerd merk 1 extra gratis Blossomb per artikel ontvangen. Bekijk de actieproducten in de folder.
  • Ekoplaza behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Ekoplaza worden geplaatst, voorzien van een datum.
  • Deelnemer aan de actie is eenieder die een aankoop vanaf 15 euro verricht en voor elke 15 euro besteding een Blossomb ontvangt.
  • Deelname aan de actie is gratis en staat open voor eenieder vanaf 16 jaar.
  • In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Ekoplaza zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
  • Deze Blossombs-actie geldt in Ekoplaza-winkels, bij afhaalorders in Ekoplaza-winkels en bij bezorging via de Ekoplaza Direct en Eko-route. Het verzameldoosje en de Eggbox is alleen verkrijgbaar in de winkels.


Wat zijn de voorwaarden voor deelnamen aan acties en campagnes? 

Wij hanteren bij al onze acties, naast onze algemene voorwaarden, specifieke actievoorwaarden.