Lopende acties en campagnes

Welke actie loopt er op dit moment?

Naast de wekelijkse folderaanbiedingen en het spaarprogramma Ekovriend, hebben we regelmatig spaaracties. Van 3 juli t/m 3 september 2024 is er een spaaractie voor zomerpakketen.

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Ekoplaza actie 'Zomerboxen’ (verder te noemen: de “Actie") van, Ekoplaza, gevestigd op Kempkens 1000, 5465PR Veghel

  • Bij iedere €10,- aan boodschappen ontvang je 1 gratis spaarzegel. Volledige zuigelingenvoeding 0-6 maanden, geneesmiddelen, zelfzorggeneesmiddelen, alcohol, cadeaubonnen en statiegeld zijn uitgezonderd van deze actie en kunnen dus geen aanleiding geven tot verstrekking van zegels.
  • Van 3 juli t/m 3 september 2024 worden er zomerpakket zegels uitgegeven, of zo lang de voorraad strekt. OP=OP.
  • Bij 40 zegels is de spaarkaart vol. Alleen Zomerbox 2024 zegels zijn geldig. T/m 15 september 2024 kunnen volle spaarkaarten ingeleverd worden in een Ekoplaza winkel, of zo lang de voorraad strekt. OP=OP.
  • Een volle spaarkaart is inwisselbaar voor een zomerbox naar keuze. OP = OP.
  • Ekoplaza behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Ekoplaza worden geplaatst, voorzien van een datum.
  • Deelnemer aan de actie is eenieder die een aankoop vanaf 10 euro verricht en voor elke 10 euro besteding een zegel ontvangt.
  • De spaarkaart is niet inwisselbaar voor contant geld.
  • Deelname aan de actie is gratis en staat open voor eenieder vanaf 16 jaar.
  • In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Ekoplaza zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
  • Deze actie geldt in Ekoplaza-winkels, bij afhaalorders in Ekoplaza-winkels en bij bezorging via de Ekoplaza Direct, Eko-route en Peddler. Bij bezorging via onze bezorgpartner Leen Menken en bij afhalen bij een Ekoplaza Webshop Afhaalpunt (EWA) kunnen vanwege logistieke redenen geen spaarzegels toegevoegd worden.


Wat zijn de voorwaarden voor deelnamen aan acties en campagnes? 

Wij hanteren bij al onze acties, naast onze algemene voorwaarden, specifieke actievoorwaarden.