Lopende acties en campagnes

Welke actie loopt er op dit moment?

Naast de wekelijkse folderaanbiedingen en het spaarprogramma Ekovriend, hebben we regelmatig spaaracties. Van 4 oktober t/m 12 december 2023 spaar je voor Mepal Easyclip bakjes en schalen.

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Ekoplaza actie ‘Mepal EasyClip bakjes en schalan’ (verder te noemen: de “Actie") van, Ekoplaza, gevestigd op Kempkens 1000, 5465PR Veghel

  • Bij iedere €10,- aan boodschappen ontvang je 1 gratis spaarzegel. Volledige zuigelingenvoeding 0-6 maanden, geneesmiddelen, zelfzorggeneesmiddelen, alcohol, cadeaubonnen en statiegeld zijn uitgezonderd van deze actie en kunnen dus geen aanleiding geven tot verstrekking van zegels.
  • Van 4 oktober t/m 12 december 2023 worden er Mepal EasyClip zegels uitgegeven, of zo lang de voorraad strekt. OP=OP.
  • Bij 8 zegels is de spaarkaart vol. Alleen Mepal EasyClip 2023 zegels zijn geldig. T/m 31 december 2023 kunnen volle spaarkaarten ingeleverd worden, of zo lang de voorraad strekt. OP=OP.
  • Bij inlevering van een volle spaarkaart en een kleine bijbetaling ontvang je een Mepal EasyClip vershouddoos naar keuze. OP = OP.
  • Ekoplaza behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Ekoplaza worden geplaatst, voorzien van een datum.
  • Deelnemer aan de actie is eenieder die een aankoop vanaf 10 euro verricht en voor elke 10 euro besteding een zegel ontvangt.
  • De spaarkaart is niet inwisselbaar voor contant geld.
  • Deelname aan de actie is gratis en staat open voor eenieder vanaf 16 jaar.
  • In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Ekoplaza zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
  • Deze actie geldt in Ekoplaza-winkels, bij afhaalorders in Ekoplaza-winkels en bij bezorging via de Ekoplaza Direct, Eko-route en Peddler.


Wat zijn de voorwaarden voor deelnamen aan acties en campagnes? 

Wij hanteren bij al onze acties, naast onze algemene voorwaarden, specifieke actievoorwaarden.