Lopende acties en campagnes

Welke actie loopt er op dit moment?

Naast de wekelijkse folderaanbiedingen en het spaarprogramma Ekovriend, loopt er van woensdag 6 juli tot en met dinsdag 30 augustus een spaaractie voor luxe keukenhulpjes. 

Wat zijn de voorwaarden voor deelnamen aan acties en campagnes? 

Wij hanteren bij al onze acties, naast onze algemene voorwaarden, specifieke actievoorwaarden. Hieronder lees je de actievoorwaarden van spaaractie voor luxe keukenhulpjes.

Actievoorwaarden spaaractie

  • Bij elke €5,- aan boodschappen bij Ekoplaza ontvang je één keukenhulpzegel. Bij 10 zegels is je spaarkaart vol. De spaarkaart is verkrijgbaar in de winkel.
  • De spaarzegels worden uitgegeven van woensdag 6 juli t/m dinsdag 30 augustus 2022 (op=op) en volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd t/m 11 september 2022. Bij inlevering van een spaarkaart krijg je meer dan 50% korting op de Green Tools van Eva Solo. 
  • Alleen de spaarzegels die bij deze actie horen zijn geldig op de spaarkaart. De actie is alleen geldig met originele spaarkaarten, geen kopieën of foto’s. Spaarkaarten zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Maximaal 1 kaart per spaarproduct.
  • Volle spaarkaarten zijn alleen inwisselbaar in de Ekoplaza winkels (niet bij afhaalpunten).
  • Ekoplaza behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op Ekoplaza.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.
  • Boeken, zuigelingenvoeding t/m 12 maanden, cadeaubonnen en statiegeld zijn uitgezonderd van deze actie en kunnen dus geen aanleiding geven tot verstrekking van spaarzegels.
  • Bij een online bestelling met bezorging via Reviva worden vanwege logistieke redenen geen spaarzegels toegevoegd. Bij bezorging via Ekoroute en Ekoplaza Direct worden wel spaarzegels uitgegeven. 
  • In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Ekoplaza zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze campagnecommunicatie en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, en lay-out komen toe aan Ekoplaza.