01 feb. 2023 nieuws

Bio-pioniers Klaas de Lange en Henk van Oers gaan krachten bundelen

img

Je hebt ze vast al eens voorbij zien komen: Henk van Oers van onze St. Hendrick vleeswaren en Klaas de Lange van Weerribben Zuivel. Beide zijn al decennia een begrip in de bio branche, hebben aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de biologische markt in Nederland en hun visies sluiten feilloos op elkaar aan. Daarom wordt het tijd om krachten te gaan bundelen. 

Wij hebben de meest gesloten keten als bio-sector. Wij zetten ons in om boerenbedrijven met elkaar samen te laten werken, zodat veevoer in eigen regio kan worden geteeld en de mest van de landbouwdieren op eigen grond kan worden uitgestrooid. Ook stimuleren we gebruik van elkaars restafval of producten. Daarom zijn we blij met deze samenwerking van Klaas en Henk. Henk vertelt: “Samen willen we de klant beter gaan informeren over de verbinding van ons voedsel. Over de rol van de koe in de kringloop en het verwaarden van de keten. Als startpunt gaan we ervoor zorgen dat binnenkort alle rundvleesproducten van St. Hendrick afkomstig zijn van de koeien van Klaas.”  

Het verhaal begint bij de natuur  
Klaas de Lange nam in de jaren '80 de familieboerderij over en boert sinds die tijd al biologisch. Hij vertelt: “Hier in Nationaal Park Weerribben-Wieden hebben de koeien een belangrijke functie: ze houden het gras in het natuurgebied kort. Zolang de koeien nog geen leeftijd hebben dat ze een kalfje krijgen laten we ze hier grazen. Zonder onze grazers zou het natuurgebied overwoekeren.  

Een andere belangrijke functie van ons melkveebedrijf is dat we bijdragen aan het behoud van boerenlandvogels. De naam zegt het al: dit zijn vogels die boerenland nodig hebben om te kunnen overleven. In de drassige weilanden zijn wormen te vinden en als in de zomer het gras hoog staat vinden de jongen er een schuilplek. Bovendien zorgt het kruidenrijk grasland voor voldoende insecten die de jongen hard nodig hebben om te kunnen overleven. Zonder boerenland geen boerenlandvogels. Maar we hebben nog veel meer maatregelen genomen om de biodiversiteit te vergroten. Zo hebben we het landschap ook aangepast voor de zeldzame vuurvlinder en het paapje, want die zitten hier. 

Bovendien leveren de koeien voedzame mest die de akkerbouw hard nodig heeft. Onze mest is gewild op biologische bedrijven, omdat we biologisch stro gebruiken, geen preventieve antibiotica en ons voer zelf telen. Dus er worden geen pesticiden in de keten ingebracht. De akkerbouwer waar ik de mest aan lever levert mij biologisch stro terug. Je merkt dat ook aan het bodemleven. Doordat wij biologisch werken zit er ontzettend veel leven in de grond. En daar zijn de boerenlandvogels ons ontzettend dankbaar voor.” 

Henk van Oers: “In 1981 ben ik begonnen om koeien die geen melk meer geven te verwaarden. Van een melkkoe kun je geen mals biefstukje meer halen, maar je kunt er nog wel hele smakelijke vleeswaren en worsten mee maken. Op die manier upgraden we een restproduct naar een eiwitrijk product voor humane consumptie. Je zou het nu als een mooi voorbeeld kunnen gebruiken voor voedselverspilling, maar eigenlijk was voedselverspilling in 1981 dus al mijn drijfveer om het zo te doen.”  

De krachten bundelen 
Het verwaarden van restproducten is altijd al de missie van Henk geweest. Dat verhaal willen Henk en Klaas nog veel beter gaan vertellen. Voor de consument wordt de herkomst van het voedsel immers steeds belangrijker. Henk: “Door met Klaas te gaan samenwerken krijgt de herkomst van ons vlees nu een gezicht. We gaan de consument hierover informeren op onze verpakkingen, website en social media.”  

Over vervolgstappen hebben de heren ook al nagedacht. Om melk te geven moet een koe ieder jaar een kalf krijgen. De helft van deze kalveren zijn stierkalfjes. Klaas wil die graag op zijn boerderij aanhouden, maar dan moet er wel vraag zijn naar biologisch vlees. Deze samenwerking biedt daar mogelijkheden voor, maar zover zijn we nog niet. Het feit dat we elkaar hebben gevonden in deze visie is een mooi startpunt.