11 apr. 2023 nieuws

Samenwerken voor een gesloten keten

img

Bio-pioniers Henk van Oers (St. Hendrick) en Klaas de Lange (Weerribben Zuivel) gaan samenwerken. Binnenkort zijn bijna alle rundvleesproducten van St. Hendrick afkomstig van de koeien van Weerribben Zuivel. Bij Ekoplaza vinden we het belangrijk om de keten zo kort mogelijk te maken en de kringloop maximaal te sluiten. Daarom zetten we ons in om boerenbedrijven met elkaar samen te laten werken, zodat veevoer in eigen regio kan worden geteeld en mest op eigen grond kan worden gebruikt. Ook stimuleren we het gebruik van elkaars reststromen. Daarom zijn we blij met deze samenwerking van Klaas en Henk.

Klaas de Lange nam in de jaren '80 de familieboerderij over en boert sinds die tijd al biologisch. Hij vertelt: “Hier in Nationaal Park Weerribben-Wieden hebben de koeien een belangrijke functie: ze houden het gras in het natuurgebied kort. Zolang de koeien nog geen leeftijd hebben dat ze een kalfje krijgen, laten we ze hier grazen. Zonder onze grazers zou het natuurgebied overwoekeren.”

Vogels, vuurvlinders en paapjes
“Een andere belangrijke functie van ons melkveebedrijf is dat we bijdragen aan het behoud van boerenlandvogels. De naam zegt het al: dit zijn vogels die boerenland nodig hebben om te kunnen overleven. In de drassige weilanden zijn wormen te vinden en als in de zomer het gras hoog staat vinden de jongen er een schuilplek. Bovendien zorgt het kruidenrijk grasland voor voldoende insecten die de jongen hard nodig hebben om te kunnen overleven. Zonder boerenland geen boerenlandvogels. Maar we hebben nog veel meer maatregelen genomen om de biodiversiteit te vergroten. Zo hebben we het landschap ook aangepast voor de zeldzame vuurvlinder en het paapje, want die zitten hier.”

Grasland voor dierlijke eiwitten
“Dierlijke eiwitten staan in negatief daglicht aangezien er relatief veel landbouwgrond voor nodig is. Dat is gedeeltelijk waar, maar men moet niet vergeten dat niet alle landbouwgrond geschikt is om gewassen op te telen. In de natuurgebieden waar mijn jongvee loopt kun je geen kroppen sla en radijsjes verbouwen. Integendeel, door koeien te laten grazen op grasland kun je gebieden bruikbaar maken voor menselijke voeding die dat anders niet zouden zijn. Bovendien is grasland een belangrijke manier op koolstof vast te leggen. Als je de bodem goed verzorgt en de koeien voer van eigen teelt geeft, dan scoort de veehouderij op grasland aanzienlijk beter wat betreft klimaateffecten dan intensieve veeteelt met soja van overzee. Soja komt er bij mijn bedrijf dan ook niet in. Ik geef mijn koeien bijna alleen kruidenrijk gras in de zomer en in de winter gedroogd gras. Al het voer komt van mijn eigen bedrijf.”

Verbinding van de keten
Henk van Oers: “Er komt een dag dat een koe geen melk meer geeft. Van een melkkoe kun je geen mals biefstukje meer halen, maar je kunt er nog wel hele smakelijke vleeswaren en worsten mee maken. Op die manier upgraden we een restproduct naar een eiwitrijk product voor humane consumptie. Zelfs consumenten die al jaren geen vlees meer hebben gegeten reageren positief op zo’n verhaal en willen soms dan toch wel vlees van St. Hendrick proberen. Ik vind het belangrijk dat consumenten begrijpen dat ons voedsel met elkaar in verbinding staat.”

Verwaarding van kippen
Henk vertelt: “Ook voor de kipproducten gebruik ik uitsluitend vlees van uitgelegde biologische legkippen en broederhanen. Door de jaren heen zijn kippenrassen steeds meer gespecialiseerd. Een legkip is steeds beter eieren gaan leggen, maar er zit maar weinig vlees aan. Dat geldt ook voor de broers van de legkippen. Die broederhanen verwerk ik sinds twee jaar in mijn producten en zijn te herkennen aan het broerderhaanlogo. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we ook die stromen moeten verwaarden blijf ik me er telkens voor inzetten om te kijken hoe het wel kan. Dat vergt tijd en energie, maar ik ben ontzettend trots op het product dat we er uiteindelijk weer mee kunnen neerzetten.”

De consument informeren
“Door met Klaas te gaan samenwerken krijgt de herkomst van ons vlees nu een gezicht. Samen hebben we een mooi sluitend verhaal te vertellen waarmee de consument zelf een keuze kan maken. Dat verhaal gaan we vertellen op onze verpakkingen, websites en social media. Ook over vervolgstappen hebben we al nagedacht. Om melk te geven moet een koe ieder jaar een kalf krijgen. De helft van deze kalveren zijn stierkalfjes. Klaas wil die graag op zijn boerderij aanhouden, maar dan moet er wel vraag zijn naar biologisch vlees. Deze samenwerking biedt daar mogelijkheden voor, maar zover zijn we nog niet. Het feit dat we elkaar hebben gevonden in deze visie is een mooi startpunt.”