02 aug. 2023 nieuws

Earth Overshoot Day: Op weg naar 100% klimaatneutrale supermarkt

img

Earth Overshoot Day, de dag waarop de mensheid alle hulpbronnen die de planeet in één jaar kan genereren, heeft opgebruikt. Dit jaar valt deze dag op woensdag 2 augustus. En dat is geen goed nieuws, want dit jaar telt nog maar liefst 5 maanden. Dutch Overshoot Day viel zelfs eerder, in april van dit jaar. Dat betekent dat als iedereen op aarde zo zou leven als Nederland, zouden er zelfs 3,6 aardes nodig zijn. 

Al jaren zet Ekoplaza zich in om deze datum naar achteren te schuiven. Want een beter klimaat begint vandaag en samen kunnen we impact maken. Ekoplaza wil de eerste CO2-neutrale supermarkt zijn. Allereerst door te reduceren waar het kan. Voedselkilometers verminderen, duurzamere logistiek, zuinigere koelingen en nog minder verpakkingen. Maar ook door te compenseren door middel van projecten bij onze boeren. 

Verminderen van CO2-uitstoot
Sinds 1 juni 2023 hebben we een grote stap voorwaarts gezet. We kunnen nu garanderen dat geen enkel product dat wij inkopen per vliegtuig is vervoerd. Deze maatregel voeren we dus niet alleen voor groente en fruit, maar voor ons gehele assortiment. Met als gevolg dat we sinds de zomer dus alleen nog producten in ons assortiment hebben die per boot of de weg zijn aangevoerd. Hiermee besparen we een hele berg CO2.

We willen de uitstoot van onze winkels volledig naar nul brengen. Daarvoor moeten nog een paar laatste winkels van het gas af. Het koelen van voedingsmiddelen gebruikt straks volledig met behulp van natuurlijke koudemiddelen. Daarnaast gaan we kijken naar alternatieve brandstoffen, zoals elektrisch, waterstof of hernieuwbare diesel, voor de vrachtwagens die de producten bij de winkels leveren en naar andere wijze van vervoer. 

Stimuleren graanteelt in Nederland
We werken ook aan de vermindering van voedselkilometers door lokale teelt te stimuleren. Zo hebben we afgelopen jaar samen met vijf telers en onze Ekovrienden de graanteelt in Nederland weer nieuw leven ingeblazen. De spelt die zij nu telen wordt bij Meesters van de Halm in het Brabantse Heeswijk-Dinther geplet en verwerkt tot vlokken en verschillende soorten muesli. Hiermee verlagen we de voedselkilometers aanzienlijk. 

Compenseren via Carbon Framing
Om een klimaatneutrale supermarkt te worden gaan we ons zoveel mogelijk focussen op het verminderen van CO2-uitstoot. Tegelijkertijd weten we ook dat we niet kunnen reduceren tot nul. Om het resterende deel te compenseren investeren we samen met onze Ekovrienden in Carbon Farming bij onze eigen telers. 

Een van de boeren die in het Carbon Farming-project participeert, is Joris Kollewijn van De Lepelaar. De uitstoot van een kool op weg naar de consument, wordt weer geïnvesteerd in de bodemkwaliteit op het land van Joris. Waardoor de kool volgend jaar weer beter groeit. Koolstofvastlegging in de bodem door het verhogen van het organische stof (OS) gehalte heeft agrarische voordelen. Koolstof kan onder andere zorgen voor een goede bodemstructuur, een verbeterde waterhuishouding en een divers bodemleven. 

Naast deze landbouwkundige voordelen, kunnen maatregelen om het OS-gehalte te verhogen ervoor zorgen dat CO2 uit de atmosfeer wordt vastgelegd in de bodem. Hierdoor kunnen 'koolstofboeren' bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en het behalen van de gestelde klimaatdoelen.

Meer lezen over onze groene ambitie? Lees het in de rapportage 'Wij gaan voor groen'.