15 jul. 2020 innovatie

Zilte aardappelen: zet innovatie op tafel

img

Verzilting van landbouwgrond. Door klimaatverandering een groeiend en mondiaal probleem. Denk aan droogte in Nederland en overstromingen in Bangladesh. Door verzilting wordt veel landbouwgrond als onbruikbaar beschouwd. Dit bedreigt veel boeren in hun economische bestaan maar er is een oplossing: zilte landbouw!

ICCO en Saline Farming Texel zorgen ervoor dat deze innovatie uit Nederland nu wordt toegepast in Bangladesh, en wij slaan daarvoor de handen ineen! Een initiatief als dit geven wij graag een podium. In plaats van de oplossingen te zoeken in schadelijke chemische middelen wordt gekeken naar kansen om verzilting te benutten.

Groenten verbouwen op zilte grond
Wetenschappelijke testboerderij Saline Farming, test op hun proefveld welke groenten op zilte landbouwgrond kunnen worden verbouwd. Een landbouwmethode waarbij ook nog eens minder aanspraak wordt gedaan op de toch al schaarse zoetwatervoorraad in de wereld.

Marc van Rijsselberghe, founder van Saline Farming: ‘Het blijkt dat veel groenten verbouwd kunnen worden op zilte grond. En in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt zijn deze groenten niet zout maar juist heel vol van smaak’.

De methode nu ook in Bangladesh
Ontwikkelingsorganisatie ICCO zorgt ervoor dat deze methode nu ook in Bangladesh wordt toegepast. Daar is er namelijk ook sprake van verzilting van landbouwgrond, niet zozeer door droogte maar door overstromingen.

ICCO: ‘We trainen 5,000 boeren in Bangladesh hoe ze hun verzilte landbouwgrond weer productief kunnen maken. Zo wordt innovatie uit Nederland toegepast in Bangladesh. Dit levert hen 2 à 3 extra oogsten per jaar op!’

De bodem is de basis van alles
Om aandacht te vragen voor deze innovatieve oplossing voor een wereldwijd probleem, slaan ICCO en Saline Farming nu de handen ineen met Ekoplaza. Daar zullen vanaf 10 november zilte aardappelen van Texel te koop zijn. De keuze om samen te werken was logisch aangezien alle drie de organisaties biologisch en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. We geloven dat de bodem de basis van alles is. Als we de aarde goed behandelen, levert deze gezonde en smakelijke producten op. Deze zilte aardappelen zijn daar hét voorbeeld van.