14 dec. 2020

Stikstof in de biologische landbouw

img

In natuurgebieden leidt het tot het verdwijnen van zeldzame plantensoorten en bijzondere biotopen. Tegelijkertijd is stikstof een stof die nodig is voor een goede groei van planten. Plantensoorten die een voedselarme grond verlangen verdwijnen en planten die van voedselrijke grond houden krijgen de overhand. De biodiversiteit neemt af.

Biologische landbouw draagt bij aan een oplossing voor het stikstofprobleem. Een groot deel van de compost van biologisch werkende boeren is afkomstig van maaisels uit natuurgebieden. Water en lucht voeren in die gebieden stikstof aan, gras en riet wordt gemaaid om de stikstof die in planten opgeslagen is af te voeren. Planten die juist niet van stikstof houden krijgen zo ook een kans in die gebieden. De compost die vervolgens uit het maaisel ontstaat, verrijkt het bodemleven bij de biologisch werkende tuinders en bevordert daar de biodiversiteit.

In de biologische landbouw wordt met een slimme gewaswisseling stikstof uit de lucht als bemesting ingezet. Vlinderbloemige planten, zoals bijvoorbeeld klaver en peulvruchten, maken de bodem los. Ze binden stikstof en geven zo voedingsstoffen aan de bodem.  Door deze plantenfamilie te zaaien voordat er (andere) groente wordt verbouwd, profiteert die groente later van de achtergebleven stikstof.

Ook binnen de veehouderij wordt hier door biologisch te boeren winst geboekt. Zo is het aantal koeien dat gehouden wordt, afgestemd op de hoeveelheid land dat beschikbaar is. Doordat alle mest op eigen land uitgereden kan worden is er geen mestoverschot, dus minder uitstoot van stikstof. Ondertussen vaart de bodem wel bij de gezonde natuurlijke mest. Wormen, insecten en vogels profiteren daar weer van, de biodiversiteit neemt toe. Er ontstaat een systeem dat werkt. Voor de boer, de koeien en voor jou. 

In de biologische landbouw is natuur-inclusief werken één van de uitgangspunten. Natuurlijke processen als uitgangspunt nemen in de bedrijfsvoering maakt dat de landbouw een oplossing kan zijn in plaats van een probleem, en een vak om trots op te zijn.