10 jul. 2024 respectvol handelen

Mensenrechten in onze korte keten

img

De toekomst is duurzaam. Een belangrijk onderdeel van eerlijk voedsel is dat we zorgvuldig omgaan met de mensen waarmee wij samenwerken in de gehele voedselketen. We zorgen met een eerlijke prijs voor een leefbaar loon, een veilige leefomgeving en daarmee ook voor een eerlijk toekomstperspectief. Afgelopen jaar heeft Ekoplaza een aanvullend beleid opgesteld met betrekking tot de mensenrechten in de voedselketens. Er blijft altijd ruimte voor verbetering, dus tijd voor actie en om aan te scherpen. Zijn er in onze ketens nog verbeteringen door te voeren op het gebied van mensenrechten? 

Waar nodig wil Ekoplaza helpen om de leefbaarheid van boeren en arbeiders te verbeteren. In dit kader vond een gesprek plaats met Oxfam Novib, die al sinds 1956 strijdt voor gelijkheid wereldwijd. Zij ondersteunen supermarkten met onafhankelijk advies. Daar waar veel conventionele supermarkten de deur dichtgooien, vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk feedback te verzamelen over hóe we een zo eerlijk mogelijke keten kunnen creëren. Want ook al doen we ons best, het kan altijd beter. 

Eline Achterberg, expert mensenrechten bij Oxfam Novib: “Wij zien dat er wereldwijd nog heel wat kan verbeteren op het gebied van mensenrechten. Zo verdienen veel cacaoboeren nog steeds geen leefbaar inkomen, staat vakbondsvrijheid wereldwijd onder druk en krijgen vrouwen te maken met discriminatie en achterstelling. Wij hebben met Ekoplaza besproken welke stappen de supermarkt zelf kan nemen om mensenrechten in de toeleveringsketens in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met lokale belanghebbenden zoals arbeiders en vakbonden, door te onderzoeken of boeren wel een leefbaar inkomen verdienen - en dit gat vervolgens indien nodig te dichten,- en door samen te werken met leveranciers om te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Ik hoop in de komende jaren te zien dat Ekoplaza haar verantwoordelijkheid pakt en een voorloper wordt door te bewijzen dat supermarkten kunnen bijdragen aan eerlijkere voedselketens, óók voor arbeiders en boeren.” En voorloper worden, dat is nou precies wat Ekoplaza ambieert. 

We streven naar (jaren)lange relaties met onze producenten en leveranciers. We maken eerlijke afspraken, met aandacht voor fairtrade, mensenrechten en werkomstandigheden. Geen leveranciers onzeker laten ondernemen door niet aan te geven of je morgen ook nog afneemt, maar ‘gewoon’ voor het hele seizoen (en vaak zelfs langer) afspraken maken. Ook al zijn we ons ervan bewust dat dit helaas niet gewoon is, we blijven achter onze keuzes staan. Deze continuïteit is voor ons duurzaam. En dat is de enige toekomst die mogelijk is. 

Meer lezen over wat we op het gebied van mensenrechten doen bij Ekoplaza en hoe wij ons inzetten voor een eerlijke keten?

Bekijk rapportage