27 sep. 2022 nieuws

Melk van kalf & koe die samen blijven

img

Biodynamische melkveelhouders lopen al voorop als het gaat om een dier- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering. Drie melkveehouders van het biodynamische merk Zuiver Zuivel gaan nog een stap verder en houden kalfjes bij de koe. Van onze klanten krijgen we vaker de vraag of we melk verkopen van bedrijven waar kalf en koe samenblijven. Vanaf nu is het mogelijk om specifiek voor de melk van deze boeren te kiezen. Zuiver Zuivel haalt deze melk apart op bij de boer en verwerkt het tot de lekkerste halfvolle en volle melk. 

Kalf bij de koe is een onderwerp waar de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor is. Het klinkt heel vanzelfsprekend, maar in de praktijk zijn er voor- en nadelen. Voor iedere melkveehouder is het een zoektocht hoe de kalfjes bij de koe kunnen blijven. Voordelen zijn dat kalfjes een betere weerstand opbouwen, dus minder snel ziek worden en dat koe en kalf diereigen gedrag kunnen vertonen. Maar het vergt ook aanpassingen en extra aandacht op de boerderij. Een aandachtspunt is bijvoorbeeld dat het kalf niet te veel of juist te weinig melk binnenkrijgt, en het is belangrijk dat de kalfjes niet verwilderen. De melk die een kalf drinkt kan niet aan de melkfabriek worden geleverd, en kalf bij de koe is daardoor ook kostprijsverhogend voor de boer. Echter hebben de drie biodynamische melkveehouders van Zuiver Zuivel die de kalf bij de koe houden hier al jarenlange ervaring mee, en zijn ervan overtuigd dat dit het beste is voor zowel kalf als koe. Zij krijgen daarnaast ook een meerprijs ten compensatie van de meerkosten. 

Natuurlijke eenheid
Eén van de melkveehouders die zijn kalfjes bij de koe laat, is Durk Oosterhof. Durk vertelt: "De normale gang van zaken is eigenlijk dat het kalfje wordt weggehaald bij de moederkoe. Toen ik met open dagen op mijn bedrijf steeds vaker de vraag kreeg waarom ik het kalf weghaalde bij de eigen moeder, zette me dat aan het denken. Ik heb op een gegeven moment mijn oude patroon van hoe ik met koe en kalf omging doorbroken en ben gestart met het kalfje bij de koe te laten. Het grappige is: het is niet alleen voor de koe en het kalf leuker geworden; ook voor mijzelf! De moederkoe besteedt 24 uur per dag aan de zorg van haar kalf, en dat is tijd die ik er nooit aan zou kunnen besteden. Als biodynamische boer beschouw ik mijn bedrijf als één geheel: ik knip de processen niet in deelstukjes op, maar bekijk ze in samenhang. Door het kalfje bij de koe te laten, houd ik de natuurlijke eenheid in stand."


Evenwichtige kudde
Ook Armando Kok uit De Glind houdt zijn kalfjes bij de koe. Als biodynamisch boer probeert hij zo dicht mogelijk bij de natuur te staan. Voor hem is kalfje bij de koe een stap in de richting van een zo natuurlijk mogelijke melkveehouderij. Hij legt uit: "Bij ons lopen de kalfjes bij de melkkoeien in de kudde. De eerste twee maanden mogen ze onbeperkt bij hun eigen moeder melk drinken. Voor de moederkoe is het fijn om haar kind bij zich te houden: daarmee kan ze haar natuurlijke moederinstinct uitleven. Bovendien zorgt zij veel beter voor het kalfje dan ik dat kan. Dankzij die moederzorg groeien de kalfjes ontzettend goed en zijn ze kerngezond. Naast de jonge kalfjes heb ik ook graag wat koeienwijsheid - oudere koeien - in de kudde staan. Door die verschillende leeftijden vormen onze koeien een evenwichtige kudde: ik zie sterke sociale banden en ze helpen elkaar. Dat is fantastisch om te zien, daar word ik echt vrolijk van."

Wil jij graag de melk kopen van één van de biodynamische boeren van Zuiver Zuivel die zijn kalfjes bij de koe laat?

Bestel Kalfje bij de Koe melk