23 aug. 2017 editorial

Het vergroten van de biodiversiteit vinden wij LKKRDR!

img

Wist je dat de Wereld Voedsel Organisatie het verlies aan diversiteit van planten- en diersoorten als één van de grote bedreigingen van deze tijd beschouwt? De rode lijst met bedreigde soorten groeit en de variatie in voedingsgewassen neemt af. Zo is in Nederland naar schatting nog maar 15% over van de oorspronkelijke biodiversiteit. En dat is niet zoals het hoort.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de biologische landbouw daar een positieve verandering in kan brengen. Veel biologische boeren besteden bewust aandacht aan de natuur het en landschap op hun bedrijf. Ze nemen bijvoorbeeld gerichte maatregelen om weidevogels te beschermen of zaaien bloemenmengsels langs de randen van hun akkers. Zo is er op biologische bedrijven meer bodemleven, zoals micro-organismen en regenwormen. In de biologische landbouw groeien meer wilde planten en is de rijkdom aan verschillende soorten wilde planten aanzienlijk groter dan in de gangbare landbouw. Voor bestuivende insecten zoals bijen, ligt het aantal verschillende soorten planten zelfs 50% hoger op biologische boerderijen!

Het precieze aantal soorten blijkt trouwens flink te variëren per biologische boerderij. Gemiddeld kwamen de onderzoekers 26% tot 43% meer soorten tegen dan op gangbare boerderijen. Deze verschillen kunnen te maken hebben met de ligging van een boerderij in het landschap en met de inspanningen van de boer of tuinder om de natuur een handje te helpen. In de gangbare landbouw zijn er ook grote verschillen: sommige boeren gebruiken vaak pesticiden, andere werken juist ‘bijna biologisch’.

Help mee om de biodiversiteit te vergroten!
Door biologische te eten, help jij dus nu al om de biodiversiteit te vergroten. Wil je nog meer doen? Dan kun je natuurlijk aan de slag in je eigen tuin. Plant bijvoorbeeld een biologisch geteelde vlinderstruik of hang een nestkastje op. Je kunt ook je eigen bijenhotel maken door in een stronk hout gaatjes te boren met verschillende diameters.

Wanneer het straks weer kouder wordt, is het belangrijk om de dieren te helpen met het doorkomen van de winter. Dit kun je doen door laatbloeiende of planten met bessen in je tuin te zetten. Of laat na het snoeien de takkenhoop in een hoekje van de tuin liggen, zo creëer je een schuilplaats voor vogels en kleine zoogdieren zoals egels.

Op deze manier kunnen we samen de biodiversiteit beschermen en vergroten. Dat is LKKRDR voor de plantensoorten, LKKRDR voor de dieren en uiteindelijk ook LKKRDR voor jou!