23 mei 2019 column

Zo kies je voor transparante boeren

img

Als gepassioneerde boer is het in deze tijd niet makkelijk om je manier van werken en handelen te delen met de consument. Je bent elke dag druk met het maken van mooie producten. Bij Weerribben Zuivel verwerken wij ze tot een prachtig eindproduct. Er zijn veel mensen die grote waarde hechten aan transparantie zoals de herkomst van producten en een eerlijke manier van produceren. Maar in deze snelle wereld krijg je steeds minder de kans om dit met elkaar te delen. Dat vind ik jammer er volgens mij is het niet goed. Ik probeer er dan ook zoveel mogelijk tijd voor te vinden.

Zo heb ik vorige maand een hele zaterdag in een winkel gestaan en geluisterd naar wat mensen belangrijk vinden. Tegelijkertijd kan ik dan iets over onze herkomst en manier van produceren vertellen. Ik vind dit altijd mooie dagen, eigenlijk doen we dit veel te weinig. Het inspireert mij om te luisteren naar verhalen wat mensen belangrijk vinden, welke producten mensen echt lekker vinden!

Gelukkig is dit nog mogelijk bij Ekoplaza, hier is ruimte om over herkomst en onze verantwoordelijkheden als producten te spreken. Vorige week heb ik bijvoorbeeld een uurtje bij het zuivelschap gestaan en geluisterd wat mensen van onze producten vinden, en natuurlijk heb ik verteld wie ik was. Dit kan alleen als je dat samen doet met de winkels, producent en consument. Ook transparantie over prijsvorming is belangrijk, en als een partij uit de keten niet kan functioneren gaat het op langere termijn niet goed.

Als je op een open manier met elkaar omgaat heb je de basis voor een eerlijk product en een gezond voedselpakket. Ook als je het in een breder perspectief plaatst en bedenkt dat er vandaag 60 miljoen mensen in de wereld op de vlucht zijn. Veel van die vluchtelingen zien geen toekomst in hun huidige woonomgeving, mede doordat er niet voldoende voedsel is. Ook hien dragen wij verantwoordelijkheid: kleine regionale economieën bieden hier de oplossing. Het gesleep met grondstoffen als krachtvoer over de wereld verarmt grote delen van de wereld. Wij als producenten en consumenten hebben grote invloed op hoe mensen in onze omgeving handelen. Samen kunnen we de wereld veranderen en hem mooier maken voor de volgende generatie.

avatar

Klaas de Lange

Melkveehouder

Klaas de Lange is een biologisch melkveehouder. Klaas probeert Weerriben Zuivel zoveel mogelijk aan de omgeving aan te passen: extensieve, biologische veehouderij, met daarnaast een ambachtelijk zuivelbedrijf.