25 mei 2019 column

Zo geef je groente weer de tijd

img

Omdat de biologische boer niet met gif de gewassen bespuit tegen schimmels, luizen en onkruid, blijven er meer kruiden over tussen de gewassen, waar dieren veel baat bij hebben. Ook de randen langs de percelen zien er veel diverser uit. Dit is heel belangrijk! Want wilde dieren en de vogels leven van wat de natuur biedt, daartoe behoort ook het boerenbedrijf.

De biologische boer doet aan vruchtwisseling, dat wil zeggen dat de gewassen rouleren op de akkers. Dat betekent dat een bepaald gewas éénmaal in de zes of zeven jaar op een bepaald perceel terug komt. Dit maakt het gewas gezonder. Ook worden meststoffen beter opgenomen en treed er geen resistentie op. Daarnaast is de keuze van rassen ook belangrijk. Door te kiezen voor sterke rassen die weerbaar zijn tegen ziekten, kunnen we een gezond product leveren aan de consument. En daar heeft iedereen baat bij!

De smaak wordt positief beïnvloed door een rustige groei

Ook de smaak van het product is heel belangrijk. De smaak wordt beïnvloed door een rustige groei. Niet de kilo-opbrengst, maar de kwaliteit staat bovenaan. De biologische boer gebruikt alleen dierlijke mest en/of compost. Op ons bedrijf is dat potstalmest, dit is mest van onze eigen dieren. Door weinig mest te gebruiken groeit het gewas rustig, wat de smaak en afrijping ten goede komt. Tevens zit er meer voedingswaarde in gewassen welke een rustige groei hebben.

Telen in harmonie met de natuur is de basis, niet de natuur tegenwerken, maar samenwerken zodat we een gezonde wereld achterlaten voor de volgende generaties.

Bovenstaande idealen kun je alleen uitvoeren als je afnemers kunt vinden die er net zo over denken. Wij hebben deze partner gevonden in Ekoplaza. Als vele jaren werken we samen aan een duurzame landbouw. Dit begint al in het najaar wanneer we samen met Ekoplaza het 'bouwplan' maken. Dit houdt in dat we afspreken welke gewassen we gaan telen en wanneer we deze kunnen gaan leveren. Dit doet Ekoplaza met meerdere telers om er voor te zorgen dat er het volgende jaar elke week weer verse biologische producten bij de consument op tafel kunnen staan.Duurzaamheid kun en doe je niet alleen. Dat doen we samen met Ekoplaza. Als boer zorgen we voor een gezonde bodem waar gezonde producten groeien.

Doordat Ekoplaza ons een eerlijke prijs betaalt kunnen wij duurzaam telen en onze medewerkers een goed salaris betalen. Als consument maak je het mogelijk dat wij biologisch kunnen boeren. Daarom stellen we ons bedrijf open voor de consument. Je kunt elke dag terecht op ons bedrijf om te kijken naar de varkens, koeien en de gewassen. Ook kun je er een fiets of wandel dag van maken in combinatie met een bezoek aan ons bedrijf.

avatar

Jan Overesch

Boer ecologische landbouw

De geschiedenis van de familie Overesch dateert al van een paar eeuwen terug. De familie boert al een paar eeuwen op de huidige locatie aan de Hondemotsweg. Antony Overesch startte in 1798 zijn landbouwbedrijf aan de overkant van de weg. Jan Overesch nam in 1973 het bedrijf over van zijn broer en runt het nu samen met zijn zoon.