18 jun. 2019 column

Vogelbescherming Nederland pleit voor gifvrij

img

‘14 verschillende pesticiden aangetroffen in boerenzwaluwen’, ‘Veel dioxines in eieren tapuit, graspieper en roodborsttapuit’, ‘Neonicotinoïden ook schadelijk voor vogels’, ‘Verdwijnen insecten roept om actie’. Vogels hebben te lijden, onder meer door het gebruik van landbouwgif aldus Vogelbescherming Nederland.

Insecten leggen het loodje
Meer en meer onderzoeken wijzen uit dat insecten het loodje leggen door het verdwijnen van natte bloemrijke graslanden en het overmatige gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en door particulieren. Er leven minder insecten in gebieden waar intensieve landbouw wordt bedreven; insectenetende vogels zoals de huiszwaluw vinden daardoor steeds minder voedsel.

Minder eieren door insecticiden
In Frankrijk bestudeerden onderzoekers de gevolgen van het gebruik van een bepaald insecticide tegen steekmuggen. Die vormen plaatselijk een hoofdbestanddeel van het menu van huiszwaluwen. Wat bleek? In gebieden waar niet tegen de muggen werd gespoten aten de zwaluwen vooral muggen, maar waar wél werd gespoten moesten ze genoegen nemen met vliegende mieren. Met als gevolg dat zwaluwen in gebieden zonder muggen één ei minder legden, en er geen drie, maar slechts twee jongen groot kwamen.

Weiland vol bloemen en kruiden
Het verdwijnen van insecten staat voor een veel breder probleem. Het probleem van de te intensieve landbouw, het gebruik van landbouwgif en als gevolg daarvan de teloorgang van een waardevol natuurrijk landschap. Een landschap dat we enkele decennia geleden nog deelden met allerlei vogels, insecten, zoogdiertjes en wilde planten. Hoe vaak zien we in het late voorjaar nog een weiland vol bloemen en kruiden, zoemend van het leven?

Red de Rijke Weide – Elke meter telt
Voor weidevogels zoals de grutto is het verdwijnen van bloemrijke, natte graslanden een regelrechte ramp. Op de gifgroene graslanden van tegenwoordig groeit geen bloemetje meer, en er komt geen insect meer op af. De weidevogelkuikens, die gelijk uit het ei zelf op zoek moeten naar insectjes, vinden niet genoeg voedsel meer, terwijl ze duizenden insectjes per dag nodig hebben!

Met de campagne Elke meter telt roept Vogelbescherming op om geld te geven voor bloemrijke weides. Met uw steun vormen we kale, monotone graslanden om in bloemrijke weidevogelgebieden. Meehelpen kan op redderijkeweide.nl/elkemetertelt.

Ook in eigen tuin
Onlangs nog stemde de EU voor verlenging van de toelating van het gebruik van het middel glyfosaat, dat wordt gebruikt in het bekende bestrijdingsmiddel Roundup om onkruid te verdelgen. Juist dit onkruid - lees: de wilde bloemen, de zaaddragende éénjarige planten - is een basis voor het voortbestaan van insecten en vogels. Het steeds weer ‘dodelijk’ ingrijpen in de vegetatie met gif is de grootste bedreiging voor het voortbestaan van bloemrijke weiden, akkers, wegbermen en slootkanten. En ook in tuinen. Ban Roundup dus voortaan uit uw tuin!

Verbied het gebruik van gif
Vogelbescherming Nederland pleit voor veel verdergaande stappen in het verbieden van het gebruik van allerlei chemische middelen en beveelt het doen van gifvrije boodschappen van harte aan. Om insecten én vogels te redden. Met dat doel werkt Vogelbescherming samen met Ekoplaza, om zich samen in te zetten voor een rijker en natuurlijker platteland.

avatar

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming en Ekoplaza hebben een aantal jaren geleden de handen ineen geslagen. De samenwerkingsovereenkomst heeft als doel om ons samen in te zetten voor een rijker en natuurlijker boerenland. Door onze vogelvriendelijke producten krijgen de boerenlandvogels een kans en de boeren die zich inzetten voor de natuur een eerlijke prijs. Dat is goed voor de boer, maar ook voor de vogels!