24 aug. 2018 column

Toxicoloog Henk Tennekes over gifvrij

img

Heb jij enig idee wat chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen voor gezondheidsrisicio's met zich mee brengen? Steeds meer onderzoeken wijzen op de schade die het onze gezondheid kan brengen, zeker bij kinderen. Er worden in de landbouw pesticiden gebruikt die hormonale en neurologische problemen veroorzaken. Dat dit ook voor mensen niet gezond is, mag duidelijk zijn. Al jaren zet Henk Tennekes zich in om mensen te wijzen op de schade die de neonicotinoïden (afgekort: neonics) met zich mee brengen.

Even voorstellen! Toxicoloog Henk Tennekes
Dr. Ir. Henk Tennekes is toxicoloog bij Experimental Toxicology Services (ETS). Als zelfstandig werkzame consultant heeft hij internationale ervaring in de fundamentele en toegepaste toxicologie. Tennekes verdiende jarenlang een goede boterham bij bedrijven als Monsanto en Novartis. In 2009 stuitte hij op een nieuwe generatie insecticiden: de inmiddels beruchte neonicotinoïden. Toen hij zich verdiepte in hun manier van werken, besefte hij dat ze een groot gevaar vormen voor ons hele ecosysteem.

Door een klein artikel over het gevaar van neonicotinoïden raakte hij al zijn inkomsten kwijt: “Ik wil niet aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. Ik heb geleerd te handelen naar mijn geweten en over het behoud van de natuur sluit ik geen compromissen.” Henk neemt je mee in zijn strijd naar bewustwording.

Twijfel zaaien
Henk Tennekes luidde samen met Jeroen van der Sluijs van de Universiteit Utrecht als eerste in de Lage Landen de klok over de neonics. Dat was in 2009 en ook dan al niet meer écht een early warning. Zo'n twintig jaar geleden moesten we nog zeggen dat de neonics 'wellicht' schade brachten aan insecten. Inmiddels weten we het wel zeker. Toch blijft het verbod beperkt.

Henk: “Er bestaat ook gefabriceerde onzekerheid. Die treedt op wanneer belangen van de industrie worden bedreigd. Als studies aantonen dat een bedrijf de bevolking of het milieu aan gevaarlijke niveaus van een chemische stof blootstelt, dan reageert zo’n bedrijf meestal met het inhuren van eigen onderzoekers om deze studies in twijfel te trekken. Deze strategie was ook zeer succesvol bij de tegenstrijdigheid over de risico’s van andere gevaarlijke stoffen, zoals bij asbest of bij de recente toepassing van de landbouw. Hierdoor is een situatie ontstaan waarbij in diverse gebieden met intensieve landbouw de gehele leefomgeving verontreinigd is geraakt met het neonicotinoïde insecticide imidacloprid. Ook insecten die niet bestreden hoefden te worden zijn langdurig blootgesteld aan deze extreem giftige stof. Dit leidde tot massale insectensterfte en een breuk in de voedselketen. Onderzoek van de universiteiten Utrecht en Nijmegen liet zien dat de milieuverontreiniging met imidacloprid samenhing met de achteruitgang van ongewervelde dieren en insectafhankelijke vogelsoorten.”

Gezondheidsrisico's voor kwetsbare groepenekoplaza-biologisch-toxicoloog-gifvrij
“EEA European Environment Agency geeft aan dat blootstelling aan toxische chemicaliën en bepaalde voeding schade kan berokkenen met name aan kwetsbare groepen zoals foetussen in de baarmoeder of tijdens de kindertijd, wanneer het hormoonstelsel zich volop ontwikkelt. Zelfs blootstelling aan kleine doses kan verwoestende consequenties hebben, gaande van kanker en een ernstige impact op de menselijke ontwikkeling tot chronische ziekten en leerstoornissen.”

Uit onderzoek blijkt dat kinderen tot 7 jaar veel minder weerstand hebben tegen pesticiden. Tot voor kort dacht men dat het immuunsysteem vanaf de leeftijd van 2 jaar sterk genoeg was om kleine hoeveelheden pesticiden te verwerken, maar deze leeftijdsgrens is nu opgerekt tot 7 jaar. Blootstelling aan pesticiden kan bij kinderen leiden tot een ontwikkelingsachterstand en gezondheidsproblemen. Verder hebben kinderen in agrarisch gebied waar veel chemisch-synthetische landbouw wordt bedreven, een verhoogde kans op geboorteafwijkingen.

Consument: Kom in actie!
“Het is hoog tijd dat de consument gaat handelen. Door zijn koopgedrag kan hij een radicale verandering in de landbouw teweegbrengen. Door voedsel te kopen, geproduceerd zonder bestrijdingsmiddelen die de gezondheid van mens en milieu in gevaar brengen. Ekoplaza kan hier een voortrekkersrol in spelen en uitgroeien tot een van de belangrijkste vernieuwers van de voedselproductie.” Aldus Henk. 

Ook wij geloven dat gifvrij tot een betere wereld voor ons en onze kinderen leidt. Daarom is Ekoplaza meer dan een volledig biologische supermarkt. We kiezen voor de beste ingrediënten en uiteraard zijn die volledig gifvrij. Wil je meer lezen over dit onderwerp?