19 mei 2021 nieuws

Samen terug naar beter

img

Soms moet je een stap terugzetten om weer vooruit te gaan. Dat geldt zeker voor de voedselproductie die te ver doorgeschoten en uit balans is. Schaalvergroting en winstmaximalisatie zou kostenefficiënt zijn, maar als je de schade aan bijvoorbeeld biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en gezondheid meetelt, gaat dat zeker niet op. Wij vinden dat het anders kan en anders moet. Wij willen terug naar een wereld waar natuur, welvaart en welzijn samengaan. Met zorg voor kwaliteit. Met zorg voor mens en dier. Daar zal iedereen het over eens zijn en dat kunnen we samen bereiken. Wij noemen terug naar beter daarom vooruitgang.

Terug naar de natuur
Ons land wordt een ‘groene woestijn’. Door chemische bestrijdingsmiddelen in combinatie met het jaar na jaar verbouwen van dezelfde gewassen zoals aardappelen of mais. Door het zaaien van Engels raaigras op eindeloze akkers wat het einde betekent van bloemen en kruiden in de wei. De grutto en de kieviet zijn bijna helemaal verdwenen omdat er geen beschutte broedplekken zijn in de weilanden. Ook de insecten hebben het moeilijk omdat er geen weidebloemen meer zijn. In 70 jaar tijd is de biodiversiteit met 68% afgenomen. Maar we kunnen het tij samen keren. Met onze telers die niet zo willen omgaan met de natuur. Zij telen wisselende gewassen om de bodem gezond te houden, zoeken alternatieven om geen chemische bestrijdingsmiddelen te hoeven gebruiken en geven ruimte aan de natuur op het boerenerf. Ze telen biologisch uit overtuiging en dat levert voor jou producten vol smaak op.

Terug naar de menselijke maat
In een wereld waar alles zoveel mogelijk, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk moet, raakt er steeds meer uit balans. De band tussen boer en burger is doorgesneden en grote volumes voedselstromen worden anoniem geëxporteerd. Door terug te gaan naar de menselijke maat en kleinschaligheid kun je andere keuzes maken. Wij beseffen dat er een eerlijke prijs nodig is voor de aandacht die de boer geeft aan jouw eten. We vinden het bovendien logisch om te kiezen voor een langdurige samenwerking ook als het wat minder gaat. Deze waarden zijn misschien ouderwets, maar wij vinden dat juist vooruitstrevend.

Terug naar gezonde voeding
Het aanbod van de meeste supermarkten bestaat voor twee derde uit sterk bewerkte producten die niet passen bij een gezond voedingspatroon. Ons assortiment is 100 % biologisch en wij zijn de meest gezonde supermarkt. Wij streven er voortdurend naar te zorgen voor minder suiker, minder verzadigde vetten en meer smaak. Want een puur product is niet alleen gezonder, maar smaakt ook echt beter.

Terug naar aandacht voor dierenwelzijn
Ons land telt te veel dieren op een kleine ruimte. Dat leidt tot veel dierenleed en grote risico’s voor de gezondheid door ziekten die overspringen van dier op mens. Als we dieren houden op een manier die aan de hoogste welzijnseisen voldoet, is dat beter voor het klimaat en gezonder voor de mens. Onze boeren werken hier met hart en ziel aan en dat kunnen wij samen ondersteunen. Het betekent kleinschaliger werken voor een eerlijke prijs. Zo komt de consumptie van dierlijke producten meer in balans met klimaat, natuur en gezondheid.

Terug naar klimaatneutraal
De landbouw in ons land is verantwoordelijk voor 45-65% van de stikstofuitstoot. Het is onze plicht voor toekomstige generaties die zover mogelijk te reduceren. Biologische landbouw belast het klimaat minder. Door gebruik van duurzame energiebronnen en innovaties zoals strokenteelt waarbij meerdere gewassen naast elkaar op het land staan, kan misschien zelfs een positieve CO2-balans ontstaan. Minder dierlijke productie is een belangrijke factor. Meer aandacht voor plantaardige voeding helpt ook. Jouw keuze is daarin bepalend, zo kunnen we samen een stap vooruit zetten.

Terug naar kwaliteit
Kostenefficiënte productie gaat ten koste van alles van grote waarde: gezondheid, natuur, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, diervriendelijkheid, een mooi landschap en het klimaat. We moeten terug naar biologische landbouw en voeding. Die is in balans. De pure smaak van groente en fruit uit de volle grond en onbewerkte voeding die met aandacht is bereid. Naar die kwaliteit zijn wij op zoek, elke dag weer.

Bedankt dat jij als klant mogelijk maakt dat we dit bereiken! Samen terug naar beter.