15 apr. 2022

Samen in actie voor de wilde bijen

img

Bijen zijn onmisbaar voor ons ecosysteem. Zonder de bestuiving door bezige bijtjes kunnen er geen bloemen, geen plantjes, geen fruit en geen groentes meer groeien. Dat is nogal wat. 

De laatste jaren hebben insecten het zwaar en is de bijenpopulatie flink afgenomen. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor, en maar liefst de helft daarvan is bedreigd. 34 bijensoorten zijn zelfs al verdwenen! Door de pesticiden die op veel gewassen zitten en verzuring van de grond door mestgebruik zijn er steeds minder bijen te vinden. En het belang van de bij is dus groot. Veel landbouwgewassen zijn afhankelijk van bestuiving door (wilde) bijen. Volgens Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis, worden 80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten bestoven door bijen en andere insecten. Zonder deze insecten zijn de schappen in de winkels leeg. 

Wil jij ook de bijen helpen?
Ook jij kan bijdragen aan de bescherming van de wilde bij door mee te tellen met de Nationale Bijentelling! Deze wordt georganiseerd op 23 & 24 april door Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Door wilde bijen te tellen, kunnen we zoveel mogelijk over bijen te weten komen waardoor ze beter geholpen kunnen worden. Je kunt ook meedoen als je niet zo veel van bijen weet, want de Nationale Bijentelling helpt je met een telformulier en bijengidsje. Tel jij ook mee?

Doe mee aan Nationale Bijentelling