19 mrt. 2019

Red de boerenlandvogels

img

Vogelbescherming Nederland is de campagne 'Red de boerenlandvogels' gestart. Het kan echt, we kunnen de boerenlandvogels redden! Wil jij ook weidevogels helpen? Koop dan zuivelproducten die zijn gemaakt met extra aandacht voor natuur én vogels! Als je deze producten aanschaft, draag je rechtstreeks bij aan meer Rijke Weides en een beter beheer voor weidevogels. 


Mark Kuiper houdt van weidevogels. Hij steunt de campagne 'Red de boerenlandvogels' van de Vogelbescherming dan ook van harte. ‘Provincies moeten in actie komen om te voorkomen dat kievit, tureluur en grutto uitsterven.’ Mark is coördinator van het agrarisch natuurbeheer in Amstelland, dat ingeklemd ligt tussen Amstelveen, Amsterdam Zuidoost en superdrukke snelwegen als de A2 en A9. Daar gaat het wel goed met de boerenlandvogels. ‘Je zou het niet verwachten, maar het is een topgebied voor weidevogels!’

Plek onder de zon
Ergens rond 1970 ontdekte ik als schooljongen de immense ruimte van polder de Ronde Hoep bij Ouderkerk aan de Amstel, vlak onder Amsterdam. De ruimte, vogels en bloemen oefenden een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op mijn puberbrein. Geregeld zocht ik over hekken en planken de weg naar een eenzame boom die op het verloren uiteinde van een taartpuntperceel groeide. Van onder die boom keek ik over het eindeloze niets en probeerde zonder al te veel vrucht te begrijpen wat mijn plaats onder zon kon worden. De diepe gedachten van toen zijn verwaaid in de polderbries, wat gebleven is, dat is het beeld van de polder.

Zeventig zingende veldleeuweriken
Ik kom er nog vaak, in de Ronde Hoep. Al meer dan twintig jaar overleg ik met de boeren hoe ze hun land zo kunnen beheren dat bloemen, bijen en vogels de ruimte krijgen. In die twintig jaar heb ik de polder almaar bonter zien worden. Zeker, er zijn nog veel percelen waar dicht Engels raaigras haast de indruk maakt van dood groen asfalt. Maar net als vroeger, lijkt het er in het voorjaar roze te hebben gesneeuwd door een zee van pinksterbloemen, nog altijd is er een bonte afwisseling van allerlei soorten gras, vol pluimen weegbree en bovenal, nog altijd kleurt de het land rood als de avond valt op het moment dat de veldzuring bloeit. Elk jaar weer een beetje meer, want ieder jaar breiden de agrarische maatregelen om de natuur te versterken zich uit.

Voor de toerist op de fiets is het wat ver om waar te nemen, maar wie het voorrecht heeft, zoals ik, de polder van binnenuit te bestuderen, is het een belevenis nog zestig, zeventig veldleeuweriken te horen zingen in de polderhemel, nog ongeveer tweehonderd paar grutto te kunnen noteren als broedvogels en te zien hoe ze in het bloemrijke gras hun kuikens vliegvlug krijgen.

Succes is een keuze
De boeren hebben samen met de provincie en terreinbeheerder Landschap Noord-Holland dit succes mogelijk gemaakt. Een bewijs dat het kan! We hebben in Nederland een immens verlies van de natuur op het boerenland geleden. Amstelland, met zijn Ronde Hoep en niet minder natuurrijke Bovenkerkerpolder, laten zien dat dat verlies niet alleen gestopt kan worden, maar ook kan worden omgebogen in herstel. We hebben deze beweging hard nodig op veel andere plekken in ons land.

Boeren van Amstel
En wat betekenen al die kruiden voor het veel en voor de melk? Zoals gevarieerd eten goed is voor de mens, zo is het dat ook voor de koe. Binnen enkele weken gaat de kleine, spiksplinternieuwe state-of-the-art melkfabriek in het dorp Ouderkerk melk verwerken uit Amstelland. Dan kunnen de Amsterdammers melk drinken en andere zuivel genieten van bloemrijke weiden uit de eigen achtertuin. Natuurrijk product met haast zero foodmiles. Het merk? Boeren van Amstel. Let maar op!

Mijn plek onder de zon
Als puber kon ik het niet bedenken. Nu weet ik dat het plekje onder de zon dat mij gelukkig maakt de  polder vlak bij mijn huis is. Daarom ben ik er ook zo zuinig op.

avatar

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming en Ekoplaza hebben een aantal jaren geleden de handen ineen geslagen. De samenwerkingsovereenkomst heeft als doel om ons samen in te zetten voor een rijker en natuurlijker boerenland. Door onze vogelvriendelijke producten krijgen de boerenlandvogels een kans en de boeren die zich inzetten voor de natuur een eerlijke prijs. Dat is goed voor de boer, maar ook voor de vogels!