31 jan. 2020 nieuws

Reactie op vrijgegeven beelden

img

Ekoplaza is geschokt door de beelden die via RTL nieuws zijn vrijgegeven. We behandelen dit niet als een incident en nemen dit hoog op. We begrijpen dat de klant teleurgesteld is en grijpen dit moment dan ook aan om forse verbeteringen af te dwingen.

De locatie waar Westfort hun dieren slacht is in 2015 geopend met volledige aandacht op de hoogste standaarden voor dierenwelzijn. Sinds deze opening is het bedrijf jaarlijks door medewerkers van Ekoplaza bezocht. Hierbij heeft Westfort tot in detail laten zien hoe dierenwelzijn in acht genomen wordt. Er worden belangrijke keuzes gemaakt rondom het vervoer van dieren en ze kiezen bewust voor cameratoezicht, ondanks dat dit in de branche ter discussie wordt gesteld. Er is veel geïnvesteerd in materieel en training om alle punten rondom dierenwelzijn juist in te richten. Het verbaast en betreurt ons dan ook zeer, dat deze misstanden hiermee niet zijn geconstateerd. Voor zover hetgeen wij hebben kunnen constateren is er serieus geïnvesteerd in een zo respectvol mogelijke slacht. De beelden hebben aangetoond dat er in de uitvoering en borging serieus tekortgeschoten is.

Vlees uit de schappen halen is onzes inziens niet de oplossing. Daarmee zouden niet alleen de klanten, maar juist onze boeren die erg veel zorgdragen voor het welzijn van hun dieren de dupe worden. Het zou niet terecht zijn om de hele keten te straffen als één schakel ernstig tekortschiet. Om deze reden zijn wij aankomende maandag bij Westfort om deze misstanden te bespreken en ervoor te zorgen dat er direct concrete stappen gezet worden. We zullen de voortgang hieromtrent blijven communiceren en bij onvoldoende progressie onze samenwerking met Westfort beëindigen. Per dag wordt er een groot aantal varkens geslacht binnen Westfort, waarvan slechts een klein deel bestemd is voor Ekoplaza. Met onze maatregelen willen we impact creëren op het totaal. 

Operationeel directeur Ekoplaza, Erik-Jan van den Brink: “Westfort is het aan zijn stand verplicht om met een andere oplossing te komen dan enkel aangeven dat ze zijn geschrokken. Ik ben van mening dat de beelden op geen enkele manier goed te praten zijn. Iedereen kan zien dat het volstrekt oneerlijk is om de achterste varkens te slaan, terwijl de voorste niet willen en durven lopen. We zijn daarom met onze leverancier en Westfort in gesprek gegaan waar we maandag vervolg aan geven, om per direct een project te starten onder leiding van een gedragsdeskundige, waarbij Westfort de dieren op een andere manier gaat vervoeren en verplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren te lokken met emmers brok, zoals je dat op boerenbedrijven ook ziet. We willen absoluut verandering en kijken samen met Westfort naar een passende oplossing, zodat zij de eerste slachterij worden, die een betere oplossing biedt voor het lossen van varkens.”

De directie Westfort heeft laten blijken akkoord te zijn met het plan en gaat deze uitdaging graag aan. Zoals je van Ekoplaza verwacht, is de monitoring en het onderzoeken van ontwikkelingen binnen deze sector, een voortgaand proces. Zo is de afdeling Kwaliteit het hele jaar door intensief in gesprek met Westfort om nog meer inzicht te krijgen in de manier van werken. Het voorgestelde project wordt hier een onderdeel van en zal op zeer korte termijn in gang gezet worden.