28 feb. 2020 nieuws

Natuurmonumenten en Weleda werken samen

img

Natuurmonumenten en Weleda werken al ruim 5 jaar samen met als gezamenlijke missie de biodiversiteit in Nederland te beschermen. De aandacht voor biodiversiteit is in die vijf jaar steeds groter geworden en dat is ook broodnodig want de biodiversiteit in Nederland is de afgelopen eeuw hard achteruit gegaan. Zo is 85% van de biodiversiteit in Nederland verdwenen en zijn er 76% minder insecten dan 30 jaar geleden. Hoog tijd voor nog meer aandacht voor biodiversiteit en concrete acties om meer ruimte te geven aan de natuur.

Behoud van biodiversiteit
“Zonder natuur en zonder biodiversiteit zou Weleda niet bestaan. Al onze producten komen tenslotte rechtstreeks uit de natuur. Daarom voelen we ons extra verantwoordelijk voor de bescherming en het behoud van biodiversiteit” vertelt Roelien de Jonge, project manager bij Weleda. “Natuurmonumenten maakt zich sterk voor alle natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Samen bundelen we onze krachten om nog meer mensen te mobiliseren om nieuwe natuur te creëren, te verzorgen en te beschermen. Voor onszelf maar zeker ook voor volgende generaties.”

Geef ruimte aan de natuur!
In 2020 geven Natuurmonumenten en Weleda opnieuw ruimte aan de natuur. Weleda doneert per verkocht product een bedrag dat Natuurmonumenten in staat stelt één boom aan te planten. Op verschillende plekken in het land gaat Natuurmonumenten extra bomen planten, in singels en houtwallen, zoals in de bosgebieden Planken Wambuis (Ede) en Laurabossen (Weert). Concreet gaat dit om soorten als de Fladderiep, Zoete Kers, Winterlinde, Hazelaar en Boswilg. Met het aanplanten van deze bomen wordt de variatie in het bos en de biodiversiteit groter, waardoor de voedselkringloop en de bosbodem verbetert. Dat is voor het bos en alle dieren die er wonen belangrijk en maakt de bossen minder kwetsbaar voor droogte en klaar voor de toekomst.

Rol bomen bij klimaatverandering
In Nederland staan er ongeveer 300 miljoen bomen als je tuinen, parken en bermen meerekent. Maar er is nog voldoende ruimte om meer bomen te planten. Het planten van bomen helpt om de opwarming van de aarde te verminderen. Bomen dienen als vertragingsmiddel voor klimaatverandering. En omdat klimaatverandering de biodiversiteit nog meer onder druk zet, betekent meer bomen ook meer biodiversiteit!

De kracht van bomen
Maar ook de invloed van bomen op de gezondheid van de mens is enorm. Al vroeg ontdekte men dat bomen bijzondere eigenschappen bezitten. Er werd beweerd dat bomen helpen bij chronische pijn, stress en een lage weerstand. Wat vroeger meer een gevoel was, is inmiddels bewezen door de wetenschap. Bomen hebben ieder een eigen krachtige werking, zonder negatieve effecten.