03 jun. 2016 nieuws

Greenpeace: Ekoplaza is bijvriendelijke supermarkt

img

Maar liefst 75% van de gewassen op de wereld is afhankelijk van insecten voor bestuiving. Helaas gaat het niet zo goed met deze insecten; onderzoekers publiceren al jaren alarmerende rapporten over de stand van wilde bijen, hommels en andere bestuivers.

Als oorzaak wordt veelal de vergaande intensivering van de landbouw genoemd, waarbij grote hoeveelheiden kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden ingezet. Dit zorgt voor een afname in biodiversiteit en dat leidt tot grote problemen voor de insecten. 

Een oplossing? 
Volgens het Centrum voor Landouw en Milieu en Greenpeace ligt de oplossing bij de grote supermarktketens; doordat zij veel invloed hebben op de voedselvoorziening zijn supermarkten in staat om pesticidengebruik terug te dringen en bij te dragen aan een landbouw die samenwerkt met de natuur. 

Om te onderzoeken hoeveel moeite supermarkten hiervoor doen, vergeleek Greenpeace het beleid van Nederlandse supermarkten ten aanzien van pesticidengebruik en de bescherming van de bij. Ze maakten gebruik van een vragenlijst en keken vervolgens naar drie criteria:

1. Houdt de supermarkt een bovenwettelijke zwarte lijst met pesticiden aan die telers en andere schakels in de keten niet mogen gebruiken?
2. Draagt de supermarkt bij aan duurzame innovatie, (pilot)projecten en/of onderzoek die het gebruik van pesticiden verminderen en/of de leefomstandigheden voor bestuivers, vogels, waterdieren en andere natuurlijke flora en fauna verbeteren?
3. Hoe groot is het percentage van de omzet van producten met een biologisch of Milieukeur duurzaamheidscertificaat?

De conclusie
Volgens het rapport van Greenpeace zijn Ekoplaza, Marqt, Estafette en de Natuurwinkel voorlopers. "Ze zijn nog klein in marktaandeel, maar gelukkig groeit hun aandeel snel."

De drie grootste spelers Albert Heijn, Jumbo en Lidl scoren teleurstellend, terwijl zij met hun grote marktaandeel juist voor verschil kunnen zorgen. 

Meer lezen? Het rapport van Greenpeace vind je hier.