07 okt. 2019

Ekoplaza sponsort lupineonderzoek voor biodiversiteit en lokaal voedsel

img

Ekoplaza heeft een aantal kernthema’s waarop we ons beleid actief aanpassen. Zo willen we bijvoorbeeld via biodiversiteit en lokale teelt onze voetafdruk zo veel mogelijk beperken. Mensen die bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen in onze passie, steunen wij van harte. Zoals Thijs Fijen van de Wageningen Universiteit die onderzoek doet naar de teelt van lupine, ook wel Nederlandse ‘soja’ genoemd. De uitkomst van zijn onderzoek gebruikt Ekoplaza als informatie voor haar telers.

Door lupine te gebruiken in plaats van geïmporteerde soja, wordt de ecologische voetafdruk van vegetarische burgers aanzienlijk verminderd en hebben hommels een beter toekomstperspectief. Thijs onderzoekt met welk lupineras dit het beste kan: “Lupine is een vlinderbloemig gewas dat stikstof uit de lucht haalt en opslaat in de plant. Voor de kringlooplandbouw, het vergroten van de biodiversiteit en de wil om meer plantaardig te eten, is lupine een fantastische plant. Maar de Nederlandse lupineopbrengst is nu nog onvoorspelbaar en variabel in kwaliteit. Een gebrek aan geschikte bestuivers speelt hierin waarschijnlijk een grote rol, vandaar dat ik daarop mijn onderzoek richt."

Wilde bestuivers
“Voor de bestuiving van lupine wordt nu nog vaak op honingbijen geleund, maar die zijn eigenlijk te licht. Een hommel en een handje vol andere wilde bestuivers zijn groot genoeg om de kiel van de bloem naar beneden te duwen en zo bij het stuifmeel te komen. Het gaat momenteel niet goed met de wilde bestuivers in Nederland. Deze hebben van maart tot oktober voedsel nodig. Lupine bloeit vier weken in het jaar, precies op het tijdstip dat er verder niet zoveel meer bloeit op de velden. Dus van een betere kwaliteit lupine hebben zowel de boer, de bijen als jijzelf profijt.”

Grotere opbrengst
“Om te onderzoeken of de bestuiving door de hommels de zaadopbrengst en de zaadkwaliteit van lupine inderdaad verhoogt, heb ik eerst diverse rassen lupineplantjes op biologische wijze in potten grootgebracht. Eind mei, vlak voor de bloeitijd, zijn ze op 15 verschillende locaties rondom Wageningen in het open veld gezet. Een aantal met een net erover, zodat er geen hommels op af kunnen komen. In juni hebben we gekeken welke bestuivers erop af zijn gekomen. Eind juni hebben we de uitgebloeide potten weer bij elkaar gezet en is het wachten op de oogst. Dan kunnen we kijken of de planten met veel bestuivers ook daadwerkelijk een grotere opbrengst krijgen.”