16 mei 2023 nieuws

Ekoplaza ondertekent Manifest Dierwaardige Veehouderij

img

Bij Ekoplaza vinden we het van groot belang om respectvol om te gaan met alles wat leeft. We nemen onze verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn, en daarin staat de waarde en het welzijn van dieren voorop. Als één van de ondergetekenden van het Manifest Dierwaardige Veehouderij steunt Ekoplaza het initiatief van de Dierencoalitie. Gezamenlijk roepen we het kabinet op om de aanbevelingen – op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten voor dierwaardigheid – wettelijk te verankeren.

In een tijd waarin belangrijke beslissingen worden genomen binnen de landbouw, mag het verbeteren van dierenwelzijn in de veehouderij niet ontbreken. “Vaak zijn onze boeren persoonlijk gemotiveerd om voor hun dieren een gezonde en natuurlijke leefomgeving te creëren. Daarnaast zijn biologische boeren het bij EU-wet verplicht allerlei extra zaken te regelen voor meer dierenwelzijn. Voor Ekoplaza is een dierwaardige veehouderij het belangrijkste uitgangspunt bij de samenstelling van het assortiment en de productkeuzes die wij maken. We vinden dat dieren zich moeten kunnen gedragen naar hun aard, maar helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is dit manifest zeer welkom en een goed initiatief om verdere noodzakelijke stappen te maken en dierenwelzijn in de veehouderij te verbeteren,” aldus Steven IJzerman, kwaliteitsmanager Ekoplaza.

In het Manifest Dierwaardige Veehouderij worden de zes leidende principes van een dierwaardige veehouderij nader toegelicht. De uitwerking is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het manifest is een initiatief van de Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van 17 dierenwelzijnsorganisaties. Verschillende wetenschappers en organisaties hebben het manifest al ondertekend. Maar niet alleen zij, óók jij kan je stem laten horen.  

Onderteken het manifest

avatar

Steven IJzerman

Kwaliteitsmanager Ekoplaza

Steven is als kwaliteitsmanager bij Ekoplaza verantwoordelijk voor de voedselveiligheid bij het servicekantoor en het uitwerken van het hygiënebeleid in de winkels. Daarnaast coördineert hij alle duurzaamheidsactiviteiten binnen de organisatie en heeft hij veel inhoudelijke kennis over de keten.