20 sep. 2018 nieuws

Ekoplaza is blij met uitspraak reclame code commissie

img

Op 2 punten is Ekoplaza in het gelijk gesteld door de Reclame Code Commissie. Daar zijn we blij mee. In reactie op de uitspraak doopt Ekoplaza haar 75 supermarkten met ingang van volgende week om tot ‘MEEST gifvrije supermarkt van Nederland’.

Klager op 2 van de 4 klachten in het gelijk gesteld
Directeur Erik Does: "We zijn verbaasd dat een aantal media negatief bericht over de uitspraak. Te meer omdat de heer Knuiver (de klager) slechts op 2 van de 4 klachten in het gelijk is gesteld. En 1 van die punten, zijnde punt 3, is ook nog eens goed nieuws. Tegelijkertijd wil ik hem bedanken voor alle moeite die hij doet om ons scherp te houden. Wat ik wel jammer vind, is dat zijn uitlatingen doen vermoeden dat Ekoplaza tegen de boeren strijdt. Dat wil ik absoluut ontkrachten. Wij zijn niet tegen de boeren die op reguliere wijze landbouw bedrijven. Wel maken wij andere keuzes."

Gif zit overal
Daarom vinden wij het belangrijk onze klanten helder voor te lichten, zodat zij zelf kunnen beslissen of zij de consequenties en chemische stress voortvloeiend uit gif acceptabel vinden. Wij vinden dat de consumenten een keuze moeten hebben. Om hen daar een handje bij te helpen openen wij hier op korte termijn een dossier over gif, want gif zit helaas overal.

Op deze punten stelde de reclame commissie Ekoplaza in het ongelijk:

Punt 1. Mogelijkerwijs slechts MEEST gifvrij
De Reclame Code Commissie oordeelde dat onze eerdere campagne slogan ‘enige gifvrije supermarkt’ TE absoluut is gesteld omdat onze producten mogelijkerwijs – in zeer kleine hoeveelheden residuen van biologische gewasbestrijdingsmiddelen bevatten. Waarbij we aantekenen – en dat staat ook in de uitspraak - dat wij in de laatste jaren geen enkel residu hebben aan getroffen waarbij de BNN-norm (0,01mg.kg) werd overschreden.

Punt 3. 10% extra insecten zijn nog te redden
De Reclame Code Commissie heeft de klager verder in het gelijk gesteld op punt 3. Zij oordeelt dat Ekoplaza in haar communicatie niet mag refereren aan een Duits onderzoek dat stelt dat al 76% van de insecten is uitgestorven, omdat dit niet representatief is in Nederland. De klager stelt vast dat Natuurmonumenten constateert dat in Nederland slechts tweederde ofwel 66% is uitgestorven. Erik Does: “Wij gaan hier niet tegen in verweer. Uiteraard gaan we ons wel inzetten om ook deze ontwikkeling te keren, want allebei de getallen vinden we alarmerend.