23 aug. 2023 nieuws

Dossier Parkinson

img

Trillende handen, stijve spieren en problemen met praten. Het zijn slechts enkele symptomen waar de 53.000 mensen die in Nederland lijden aan de ziekte van Parkinson mee te maken krijgen. De lijst met gevolgen van deze hersenziekte is lang en de impact op het dagelijks leven groot. Is het een ouderdomsziekte? Of is er een verband tussen Parkinson en datgene wat er op ons bord ligt?

Lang werd gedacht dat Parkinson een ouderdomsziekte is waar erfelijke factoren een grote rol bij spelen. Dat is deels waar, maar diverse wetenschappelijke studies van de afgelopen jaren wijzen daarnaast steeds duidelijker op een verband tussen gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen (pesticiden) en deze ziekte.

Wetenschappelijk bewijs
Neuroloog Bas Bloem is verbonden aan het Radboud UMC in Nijmegen. In 2002 richtte hij het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) op. Hij vreest een parkinsonpandemie als de politiek het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de conventionele landbouw niet aanpakt: "Het is tijd om in te grijpen en daar is activisme op z'n plaats", vertelt hij aan EenVandaag (AVROTROS). "Bij elkaar opgeteld zijn de bewijzen overtuigend." In diverse onderzoeken komt het verband tussen bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson naar voren. Geschat wordt dat land- en tuinbouwers die met bepaalde pesticiden werken, maar liefst 60% meer kans hebben om de ongeneeslijke hersenziekte te krijgen. 

Beroepsziekte
In Frankrijk wordt Parkinson al erkend als beroepsziekte voor boeren die minstens 10 jaar zijn blootgesteld aan bepaalde bestrijdingsmiddelen. Met name onder wijnboeren komt de ziekte schrikbarend veel voor. Zij gebruikten jarenlang een cocktail van allerlei soorten gif op hun wijnranken. Ondanks al het wetenschappelijke bewijs komt de politiek in Nederland maar mondjesmaat in actie. Verschillende soorten landbouwgif die in verband worden gebracht met neurodegeneratieve ziekten zijn inmiddels verboden, maar een aantal wordt nog op grote schaal gebruikt. Bas Bloem: "In het verleden zijn middelen verboden en nu worden broertjes en zusjes wel gebruikt zonder dat ze getest zijn. Er moet een streng toelatingsbeleid komen."


100% biologisch = geen gif
Pesticiden vervuilen de grond, het water, de lucht en daarmee ook ons. In de biologische landbouw zijn chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen verboden. Bij Ekoplaza staan we voor écht lekker eten. Dat betekent dat jouw boodschappen 100% biologisch zijn en smaken zoals ze van nature horen te smaken. Met jouw dagelijkse boodschappen draag je bij aan de weg naar maximale gifvrije landbouw, naar zoveel mogelijk plasticvrij en naar meer CO2 opnemen dan uitstoten. Eet je meer biologisch, dan draagt jouw koopgedrag dus direct bij aan een radicale verandering naar landbouw zonder gif. 


Ingrijpen
Boeren, omwonenden en consumenten kunnen allemaal blootgesteld worden aan de schadelijke stoffen. Symptomen ontstaan veelal pas op latere leeftijd, waardoor het verband met specifieke middelen vaak laat in beeld komt. In Nederland worden bestrijdingsmiddelen beoordeeld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Deze instantie heeft bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) bezorgdheid geuit en vraagt nadere analyse en onderzoek naar de werkzame stoffen die nu in Europa zijn goedgekeurd.

Om een middel daadwerkelijk van de markt te halen moeten er argumenten gepresenteerd worden die een goede basis in de Europese richtlijnen hebben. De juridische strijd met producenten is zonder deze basis namelijk bijna onmogelijk. Middelen worden om deze reden momenteel niet uit voorzorg van de markt gehaald, maar pas achteraf. Neuroloog Bas Bloem: "Boeren verwijt ik niks, want zij moeten in een internationaal veld producten op de markt brengen en zijn afhankelijk van die bestrijdingsmiddelen. Ik trek de vergelijking met de aidsepidemie. Patiënten hebben zich destijds aan de voordeur van de farmaceut geketend. Achteroverleunen en hopen dat het goedkomt is niet voldoende"

Lees het volledige artikel van Bas Bloem