26 apr. 2021 nieuws

De weg naar plasticvrij

img

Alweer 3 jaar geleden maakten wij ons eerste statement voor een plasticvrije supermarkt met het Ekoplaza LAB, een pop-up store in Amsterdam. De wereldwijde aandacht hiervoor leidde tot gesprekken met experts, wetenschappers en ervaringseskundigen. Het  maakte onze visie op plastic nog duidelijker: wij willen niet per se de mooiste of best klinkende oplossing tegen plasticgebruik, maar de juiste. Regelmatig steken we ons hoofd boven het maaiveld uit en investeren we om de ontwikkelingen in de plasticvrije beweging extra te stimuleren. Onze kwaliteitsmanager Steven bespreekt onze weg naar plasticvrij. 

Steven: "Het Plastic Soup-probleem is eigenlijk 'de lekkage van plastic naar het milieu'. Behalve dat dit schade brengt aan alle levende natuur, wordt het ook in verband gebracht met gezondheidsrisico's. Belangrijk onderdeel hiervan is (illegaal) gedumpt afval. Zo vond de Plastic Soup Foundation veel Nederlands afval in rivieren. Maar de lekkage ontstaat op veel momenten: tijdens de productiefase, bij het gebruik en bij de afvalverwerking van plastic verpakkingen. 

Pioniers aan het werk
Geen enkele expert weet nog hoe we de plastic lekkage kunnen stoppen. Zo'n 30 jaar geleden was Ekoplaza pionier in biologisch, nu zijn we dat ook in de aanpak van het plasticprobleem. In supermarkten is plasticgebruik een belangrijk onderdeel van voedselveiligheid en gemak. Maar het kan anders. Net als vroeger geloven wij dat je een stip op de horizon moet zetten om al pionierend dat doel te bereiken. Daarom is 'de weg naar plasticvrij' onderdeel van onze missie. 

We hebben al veel stappen gemaakt. De belangrijkste is de intensieve samenwerking met de Plastic Soup Foundation. Naast de plasticvrije pop-up store hebben we ons uitgesproken als voorstander van statiegeld en een actiefolder uitgegeven met 100% plasticvrije producten. We zijn ook bewust in het Plastic Pact gestapt om actief mee te kunen praten en bij de dragen aan de grotere, maatschappelijke beweging richting plasticvrij. 

Recycling als tussenoplossing
Zolang we plastic nodig hebben blijft recycling een goede tussenoplossing, ook al is de hergebruiksketen nog niet volledig circulair. Maar omdat plastic lekkage naar het milieu een groot probleem blijft, is onze visie het stoppen van plasticgebruik en het zoeken naar alternatieven. We hebben diverse projecten lopen waaronder het gebruik van composteerbare folie van duurzaam materiaal. Om de afvalverwerking hiervan te optimaliseren is meer onderzoek, acceptatie en innovatie nodig. Daarom werken we samen met afvalverwerkers, de rest van de keten en de overheid en denken we met iedereen mee die deze plasticvrije koers wil varen. Want alleen samen krijgen we het plasticprobleem de wereld uit."

avatar

Steven IJzerman

Kwaliteitsmanager Ekoplaza

Steven is als kwaliteitsmanager bij Ekoplaza verantwoordelijk voor de voedselveiligheid bij het servicekantoor en het uitwerken van het hygiënebeleid in de winkels. Daarnaast coördineert hij alle duurzaamheidsactiviteiten binnen de organisatie en heeft hij veel inhoudelijke kennis over de keten.