26 mei 2020 nieuws

De Europese Commissie kiest voor meer biologisch!

img

Goed nieuws! Als het aan de Europese Commissie ligt zal de biologische landbouw flink gaan groeien in de nabije toekomst. In 2030 moet 25 procent van de Europese landbouw biologisch zijn. De Europese Commissie pleit hiervoor in de Farm-to-Fork-strategie, die een onderdeel vormt van de Green Deal. Ook wil de Europese Commissie dat het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt gehalveerd en het gebruik van meststoffen met 20 procent wordt verminderd. Deze plannen hebben als doel de biodiversiteit te herstellen en de voedselproductie te verduurzamen.

Biodiversiteit lijkt een vaag containerbegrip. In werkelijkheid gaat het om alle verschijningsvormen van de natuur ofwel het totale aantal soorten van alles wat leeft op de planeet aarde. Dit aantal schommelt rond de vier miljoen, waarvan een kwart in de bodem leeft. Door vervuiling, ontbossing, monoculturen en chemische bestrijdingsmiddelen neemt de soortenrijkdom in rap tempo af. Ruim 1 miljoen diersoorten worden met uitroeiing bedreigd, blijkt uit internationaal onderzoek.

In de landbouw is veel winst te behalen voor de biodiversiteit als er meer met de natuur mee geboerd wordt. Daarvoor hoef je niet per se om te schakelen naar biologische landbouw, maar het biologische keurmerk geeft wel een garantie dat er milieu- en natuurvriendelijk gewerkt wordt. Daar wordt streng op gecontroleerd door Skal. Uit een Brits onderzoek bleek dat biologische landbouwgronden 30 procent meer biodiversiteit bevatten dan landbouwgronden waar gangbaar werd geboerd. Een toename van de biologische landbouw zal dan ook een flinke winst inhouden voor verschillende dieren- en plantensoorten. En hoe meer bioakkers er in het landschap aanwezig zijn hoe meer verbindingen er zijn tussen geschikte leefgebieden voor insecten en andere dieren.

Gemiddeld is momenteel nog geen 10 procent van het Europese landbouwareaal bestemd voor biologische landbouw. Vergeleken met andere landen doet Nederland het niet zo best, hier schommelt het biologische areaal rond de 5 procent. Het zal dan ook een flinke uitdaging worden om over tien jaar 25 procent van onze landbouw omgeschakeld te hebben naar biologisch. Maar wel een leuke en broodnodige uitdaging, zowel voor plant, dier èn mens.