26 sep. 2022

Meer impact met je Demeter aankoop

img

Vanaf 3 oktober starten de Demeter weken waarin we twee weken lang de positieve impact van de aankoop van Demeter producten benadrukken. De biodynamische landbouw is een vorm van landbouw die vitale voeding produceert én zorgt voor schone lucht, schoon water, die dieren verzorgt naar hun aard én zorgt voor vruchtbare bodems voor toekomstige generaties. Je zou het de ‘uitvinding van de eeuw’ kunnen noemen.

Maar deze biodynamische landbouw die al in 1924 ontstond is voor velen - inmiddels bijna een eeuw later - nog steeds een grotendeels onontdekte parel, terwijl het huidige landbouw en voedselsysteem volledig is vastgelopen. Gelukkig neemt het aantal biodynamische boeren wel toe en is het areaal de afgelopen 10 jaar met 81% toegenomen. En dat is nog steeds een beperkt deel van de landbouw. Stichting Demeter heeft het initiatief genomen voor het groenboerenplan met voorstellen aan de overheid om tot een echte omslag van onsdemeter-keurmerk voedselsysteem te komen.

De meest directe positieve impuls en steun voor biodynamisch werkende boeren is een aankoop van een product van Demeter kwaliteit. Dat zorgt voor ruimte voor een nog groter areaal biodynamische landbouw die bijdraagt aan onze biodiversiteit, dierenwelzijn, waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid en vitaliteit. 

Biodynamisch boeren gaat verder dan biologisch
Biodynamische boeren en tuinders voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden boven de Europees vastgestelde biologische normen. Zo is minimaal 10% van het areaal ingericht om biodiversiteit te ondersteunen en mag er veel minder stikstof worden bemest (slechts 112 kilo stikstof per hectare tegenover 170 kilo stikstof in de biologische landbouw). Biodynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeter keurmerk. De belangrijkste verschillen tussen biologisch en biodynamisch lees je hier.