investeren in medewerkers

ekoplaza-kassa-medewerkster

Als werkgever heeft Ekoplaza de plicht om verantwoorde keuzes te maken voor het personeelsbestand. Hierbij wordt er gekeken naar een goede balans in de personeelssamenstelling. Hierbij kijken we naar een samenstelling die vergelijkbaar is met onze samenleving. Dit houdt in dat er een goede verhouding tussen mannen en vrouwen is, maar ook wordt er gekeken naar leeftijdsopbouw. Voor alle medewerkers wil Ekoplaza een leuke en uitdagende baan bieden waarin ontwikkeling een belangrijke rol speelt. Daarnaast investeert Ekoplaza in medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geven hen graag een kans om hun talenten bij Ekoplaza verder te ontwikkelen.

ekoplaza-medewerker
ekoplaza-medewerkster

Ekoplaza academie

De Ekoplaza Academie is opgericht om medewerkers te stimuleren en de kans te geven zich te ontwikkelen. De Academie zorgt voor trainingen die een bijdrage leveren aan (persoonlijke) ontwikkeling, kennis die nodig is bij de werkzaamheden en het algemeen functioneren van onze medewerkers. In deze trainingen staan onze klanten, de praktijk en Ekoplaza centraal. Dat betekent dat alles wat de medewerkers leren, direct toepasbaar is in het werk en het contact met de klant.

De Ekoplaza Academie organiseert een divers en afwisselend trainingsaanbod waarin alle categorieën, Arbo bepalende-, assortiments-, en overige trainingen aangeboden worden aan de Ekoplaza-winkels. Om er voor te zorgen dat elke nieuwe medewerker op een vertrouwde manier kennis kan maken met het bedrijf, bieden we een introductieprogramma aan. De (online) leermodules geven de medewerker op een afwisselende, beeldende en onderhoudende wijze inzicht in kennis op het gebied van HACCP, winkeldiefstal en veiligheid binnen de Ekoplaza winkels. 

Kansen voor iedereen

Ekoplaza wil iedereen die wil bijdragen aan een mooiere en betere winkelketen een kans geven. Daarom geeft Ekoplaza de mogelijkheid aan (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, mensen met een handicap, langdurige werkelozen en andere mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt om binnen ons bedrijf zich in te zetten.

Ekoplaza wil deze groep niet buitenspel zetten en kijkt per situatie wat de mogelijkheden zijn om het beste uit de medewerkers te halen. Voor deze groep willen we een prettige werkgever zijn, die medewerkers met een achterstand helpt op de arbeidsmarkt om zich normaal en gewaardeerd te voelen.


Ekoplaza en wajongeren

Bij Ekoplaza werken op diverse locaties in Nederland werknemers afkomstig uit de Wajong doelgroep. En met succes! Wajongeren die werkzaam zijn bij Ekoplaza zijn veelal jonge mensen die afkomstig zijn uit het Speciaal Onderwijs of Praktijkonderwijs. Kenmerkend voor deze groep is dat ze vaak theoretisch niet zo goed kunnen leren, maar in de praktijk veel talenten blijken te hebben. Wel is het belangrijk dat taken afgebakend en overzichtelijk zijn en er binnen de winkel een vast aanspreekpunt is.

Jobcoach

Een jobcoach kan helpen bij het structureren en passend maken van het werk, het trainen van bepaalde werkzaamheden en hij draagt zorg voor een goed inwerkproces. De jobcoach overlegt regelmatig met Ekoplaza over de uit te voeren taken en eventuele aanpassingen daarin, zodat deze aansluiten bij de mogelijkheden van de werknemer. Ekoplaza voelt zich betrokken bij Wajongeren; hun afstand tot de arbeidsmarkt is soms groot.